Biblioteket Kunskapens Hus

Senast uppdaterad den 23 januari 2018

På biblioteket kan du söka information i olika medier som; böcker, tidskrifter, dagstidningar, databaser och på internet. Genom vårt biblioteksdatasystem Libra har vi direktkontakt med de andra biblioteken i Marks kommun. Merparten av institutionernas läromedel lånas ut av undervisande lärare via biblioteksdatasystemet Freelib.

Biblioteket är en pedagogisk resurs som är väl integrerad i skolans verksamhet. Bibliotekspersonalen arbetar för att förbättra elevernas informationskompetens och utveckla deras källkritiska förmåga.

Du ansvarar för dina lån

Du som lånar böcker och annat material på ditt lånekort är alltid ansvarig för lånet. Om du tappar bort en bok, skadar den eller inte återlämnar den måste du ersätta den enligt bibliotekets värdering.

Du kan beställa böcker från andra bibliotek

Alla våra bibliotek är sammankopplade så oavsett var du bor kan du låna en bok från ett annat kommunalt bibliotek. Det går också bra att återlämna lånade böcker på valfritt bibliotek i Mark. 

Fjärrlån till skolarbeten

Vid större skolarbeten kan vi låna in böcker från bibliotek utanför Marks kommun. När det gäller kurslitteratur finns vissa restriktioner.

Ge oss förslag på nya böcker och tidningar

Biblioteket tar gärna emot förslag till inköp av nya böcker och tidskrifter.

 

"Att läsa utan att reflektera är som att äta utan matsmältning." (Edmund Burke)

Publicerad av: Marks kommun