Eleven i fokus

Bild på två gymnasieelever.

Senast uppdaterad den 24 januari 2018

På Marks Gymnasieskola står du i centrum. Vi vill att din studietid ska bli så bra som möjligt och som stöd finns elevhälsoteamet som med stor omsorg tar hand om dig.

Elevhälsoteamet vid Marks Gymnasieskola består av rektor, kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. 

Elevhälsoteamets huvuduppgift är att tillsammans med all övrig personal arbeta för att du som elev ska få en så bra studietid som möjligt och för att underlätta för dig att lyckas med dina studier. Elevhälsoteamet ska så långt som möjligt hjälpa till att undanröja pedagogiska, sociala och medicinska hinder. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att uppnå målen för utbildningen.

Antimobbningsgrupp

Att stoppa mobbning går, om vi alla hjälps åt! Mobbning är när en eller flera personer systematiskt trakasserar/kränker en annan person fysiskt eller psykiskt. Även utfrysning och social isolering är en form av mobbning.

På vår skola skall ALLA, personal och elever, arbeta för att motverka mobbning. Är du själv utsatt, ser du någon som blir illa behandlad, misstänker du att någon inte mår bra här i skolan eller undrar du över något som berör mobbning? Känner du att du behöver prata med någon om mobbning är du alltid välkommen att vända dig till din mentor, skolhälsovården eller din rektor. 

Publicerad av: Marks kommun