Internationella samarbeten

Senast uppdaterad den 26 januari 2018

Vi strävar efter att genomföra studieresor och internationella utbyten på alla våra program för att du som elev ska få olika perspektiv under din utbildning.

Här är en del av vad som händer på Marks Gymnasieskola under 2017/2018:

Utbytesår

 • Vi skickar tre elever på utbytesår till Tyskland och USA. Två av våra elever deltar (reser och tar emot) i utbytesprogram med vår partner i Rom, det betyder ungefär en månads studier på utbytesskola. En tysk utbyteselev förlägger en del av sin utbildning hos oss.
 • På sikt kommer vi att erbjuda elever att göra ett eller två av sina gymnasieår på svenska skolan i London (gäller ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet).  

Erasmus

Marks Gymnasieskola samarbetar med Erasmus  som erbjuder projekt som pågår under två eller tre år.

 • Samhällsvetenskapsprogrammet har utbyten med skolor i Belgien, Tyskland och Italien och reser till Belgien i oktober.
 • Ekonomiprogrammet samverkar med skolor i Holland, Italien, Tyskland, Norge Slovenien, Frankrike och Spanien och reser till Slovenien i september.
 • Estetiska programmet startar projekt med skolor i Holland, Italien och Spanien och reser till Spanien i november.
 • Ett fjärde projekt är ansökt för vår språkintroduktion och ett femte ska sökas för våra lärares kompetensutveckling.  

Partnerskolor

Vi har samarbete med ett antal partnerskolor. Vissa utbyten har pågått under längre tid andra är relativt nystartade.

 • Personal från Ngogwe, Uganda, kommer till Marks Gymnasieskola i september och vi ansöker om partnerskap.
 • Vård- och omsorgsprogrammet deltar i ett utbyte med Askim, Norge,  som pågått under längre tid.
 • Ekonomiprogrammet  deltar i utbyte med Vejle, Danmark.
 • Elever på samhällsvetenskapliga programmet utbyter erfarenheter med en skola i Potsdam, Tyskland.
 • Naturvetenskapsprogrammet gör studieresa i oktober till Rom, Italien. Estetiska programmet samarbetar med en skola  i Rom, Italien (inom Erasmus+).
 • Samhällsvetenskapliga programmet som kommer att delta i rollspel i Leiden, Holland, i november.
 • Tillsammans med en skola i Saverne, Frankrike, får våra elever som läser tyska och franska utbyta erfarenheter.  

Planerade resor

 • Traditionsenlig Brysselresa erbjuds alla tvåor och går av stapeln i november/december. De som deltar utbildas till juniorambassadörer inom ramen för Europaparlamentets ambassadörsskolor, EPAS. Syftet med detta samarbete är att öka medvetenhet hos våra elever om EU och i synnerhet om Europaparlamentet samt ge erfarenheter av europeiskt medborgarskap.
 • Naturvetenskapsprogrammet gör sin årliga Greklandsresa i september.
 • Resa till vår partnerskola i Rom för de elever som tog emot utbyteselever i våras.
 • Berlinresa för Samhällsvetenskapsprogrammet i februari.
 • Resa för Vård- och omsorgsprogrammet till Kroatien. Resa med elever som läser spanska till Malaga i mars.    

Lärarutbyten

Lärare från Marks Gymnasieskola kommer att åka på seminarier i Brighton, Chicago och Polen under året. Vi tar emot tysktalande lärarkandidater som kommer olika perioder under läsåret för utbyte med våra lärare. Vi får även besök av en fransk språklärare kommer att jobbskugga hos oss.

Temadagar på Marks Gymnasieskola

På skolan anordnas även en språkdag för att uppmärksamma olika språk. Vi har en demokrativeckan och FN-rollspel som samhällsvetenskapsprogrammet anordnar. Här får eleverna möjlighet att representera länder i olika debatter. Det hålls även en europavecka med en mängd aktiviteter i samband med Europadagen.

Publicerad av: Marks kommun