Utbildningar

Bild på elever inomhus, gymnasieskolan.

Senast uppdaterad den 22 januari 2018

Marks Gymnasieskola är en kommunal gymnasieskola, som erbjuder 11 nationella gymnasieprogram och 17 inriktningar. Det finns både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Inom flera av yrkesprogrammen ges
även lärlingsutbildning i samarbete med näringslivet i Sjuhärad.

Inriktningarna som skolan erbjuder startar andra året under den treåriga gymnasieutbildningen. Inriktningarna på Estetiska programmet startar dock första året. Valet av inriktning på övriga program gör du på vårterminen under utbildningens första år.

Gymnasiesärskola och introduktionsprogram

Marks Gymnasieskola erbjuder också gymnasiesärskola för dig som har gått grundsärskola eller som har ett dokumenterat behov av gymnasiesärskolans studiegång. För de ungdomar som lämnar grundskolan utan att vara behöriga till de nationella gymnasieprogrammen erbjuder vi fem introduktionsprogram.

Idrottsgymnasium

På skolan finns också möjlighet att läsa på Idrottsgymnasiet. Vi erbjuder undervisning i följande idrotter: basket, fotboll, orientering och övriga idrotter i samarbete med din idrottsförening.

Individuellt val och Ung företagsamhet

Alla elever som läser ett nationellt gymnasieprogram ska läsa 200 poäng i individuellt val. Det innebär att eleven har möjlighet att läsa kurser som inte behövs för att uppnå examensmålen för den gymnasieutbildning som eleven läser. Vår ambition är att ha ett stort utbud av kurser inom det individuella valet, med möjlighet för eleven att skaffa sig grundläggande och särskild högskolebehörighet, idrotta och uttrycka sig i estetiska ämnen.

Elever som väljer att utbilda sig på Marks Gymnasieskola har också möjlighet att starta och driva ett företag inom Ung Företagsamhet.

Studie- och yrkesvägledning och elevhälsa

På skolan finns studie- och yrkesvägledning som kan hjälpa dig med frågor om val av individuella kurser, inriktningar och programfördjupningar inför det andra och tredje året i din gymnasieutbildning eller frågor om fortsatta studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Skolan har också ett elevhälsoteam med kuratorer, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, sjuksköterskor och ungdomskonsulenter som kan hjälpa dig om du behöver individuellt stöd med att klara av din gymnasieutbildning.

Marks Gymnasieskola erbjuder följande nationella gymnasieprogram:

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Industritekniska programmet
 • Lärlingsutbildning
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Marks Gymnasieskola erbjuder också följande introduktionsprogram:

 • Individuellt alternativ 
 • Preparandutbildning
 • Programinriktat individuellt val
 • Språkintroduktion
 • Yrkesintroduktion

Oavsett vilken utbildning du väljer att läsa på Marks Gymnasieskola kommer du att träffa utbildade, kunniga och engagerade lärare som hjälper dig att nå de aktuella kurs- och examensmålen.

Publicerad av: Marks kommun