Ekonomiprogrammet

Bild på elever i klassrum.

Senast uppdaterad den 24 januari 2018

Är du intresserad av samhällsvetenskap och framför allt ekonomi och juridik? Vårt ekonomiprogram har fokus på entreprenörskap och internationalisering där du får lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag. Utbildningen ger en bred grund för fortsatta studier på högskolan inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Välkommen till Ekonomiprogrammet på Marks Gymnasieskola!

Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet ger dig grunder inom företagsekonomi och juridik. Vi lägger stor vikt vid att skapa insikt och förståelse om individer och samhället vi lever i för att se nya möjligheter och lösningar i vardagen.

Inriktning Ekonomi

Du får en bred högskoleförberedande examen, som ger möjlighet att läsa vidare inom många andra områden än ekonomi. På programmet lär du dig även om ledarskap, redovisning och marknadsföring. Här lär du dig starta, leda och driva ett eget företag. I samarbete med Ung Företagsamhet (UF) satsar skolan på entreprenörskap. De senaste åren har vi varit representerade på SM i Stockholm och våra elever har fått många fina placeringar.

Inriktning Juridik

Här läggs tyngdpunkten på juridiska och ekonomiska ämnen som affärsjuridik, rättsarbete och att bedöma olika juridiska problem. Kurserna ger dig perspektiv på hur rättsordningen är uppbyggd i ett demokratiskt samhälle. Du läser också internationell rätt. För att få en ökad förståelse för hur människor tänker, känner och handlar i olika situationer ingår även kurser i psykologi och filosofi.

Vi gör också

Vi ingår i ett samarbete med Finansinspektionen, Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten där syftet är att inspirera och ge kunskap om privatekonomi. Gästföreläsningar, studiebesök och studieresor är viktiga inslag i utbildningen och vi har regelbundna internationella utbyten.

När du har pluggat klart

Ekonomiprogrammet är en bred utbildning som ger stora möjligheter till vidare studier. Du kan läsa vidare och bli exempelvis ekonom, jurist eller fastighetsmäklare. 

Programmet kan kombineras med Idrottsgymnasiet.

Publicerad av: Marks kommun