Idrottsgymnasium

Styrketränande flicka.

Senast uppdaterad den 24 januari 2018

På Marks Gymnasieskola hittar du ett av Sveriges två Riksidrottsgymnasier (RIG) i basket som ger dig en unik möjlighet att kombinera dina gymnasiestudier med basket på elitnivå. Vi erbjuder även basketstudier på NIU och LIU med två inriktningar, fotboll samt övriga individuella idrotter. Skolan kvalitetssäkras av Riksidrottsförbundet och specialförbunden, vi garanterar träning och utbildning av högsta kvalitet.

Hos oss får du som elev utvecklas i en individanpassad och flexibel miljö präglad av glädje, utveckling och resultat. Studier på Idrottsgymnasiet kan kombineras med Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Handel- och administrationsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Teknikprogrammet. En förutsättning för att få börja på Idrottsgymnasiet är att du är antagen till något av dessa nationella program.

RIG/NIU basket

Gemensamt för både vårt riksidrottsgymnasium (RIG) och nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i basket är ämnet specialidrott som kan läsas upp till 700p. Den idrottsliga och studiemässiga antagningen följer samma principer. Det som särskiljer RIG och NIU är att RIG har riksrekrytering (förstahandsmottagning). Antagna elever får inackorderingsstöd från sin hemkommun. NIU har främst lokal/regional antagning och kommunen beslutar om inackorderingsstöd. Om eleven inte bor på den aktuella NIU-orten garanteras inte en förstahandmottagning utan eleven kan bli mottagen i andra hand.

RIG:s syfte och organisation, verksamhet och träning är riktad mot att utveckla basketspelare på internationell elitnivå. Eleverna har fler träningstillfällen och erbjuds internationellt spel i skolans regi. RIG har större tränartäthet än NIU och ansvarar för elevernas hela idrottsliga utveckling. NIU vänder sig till dig som har ambition att bli elitidrottare på nationell eller högre nivå. NIU-modellen bygger på ett samarbete med en lokal elitförening.

Kraven på socialt omhändertagande är högre inom RIG än inom NIU, exempelvis genom att skolan ansvarar för boende såväl som idrottsliga och studiemässiga aspekter. Elever på RIG erbjuds elevboende på Campus Mark som ligger i direkt anslutning till skolan. I mån av plats erbjuds även elever på NIU rum på elevboendet.

LIU 

LIU fotboll är en lokal idrottsutbildning som vänder sig till dig som är beredd att göra en seriös satsning på fotboll och skolan. Du följer ditt valda program men läser Idrott och hälsa–specialisering 1 och 2 som omfattar 100 poäng vardera. Du har även möjlighet att läsa kurserna Träningslära 1 och 2, sammanlagt 200 poäng, som utökad studiekurs.

LIU övriga individuella idrotter vänder sig till dig som är beredd att göra en seriös satsning på studier och din individuella idrott, samtidigt som du har en förening som vill stödja dig genom att erbjuda träning utanför skoltid med licensierad tränare och träningstid. Konceptet med LIU (ÖI) bygger på att skolan upprättar ett samarbete med din förening och tillsammans med skolan upprättas en kursplan som skall följas under dina 3 år på Idrottsgymnasiet. Du följer ditt valda program men läser Idrott och hälsa–specialisering 1 och 2 som omfattar 100 poäng vardera via din samarbetsförening. Betyg sätts sedan i samarbete med föreningen och skolan. Det är viktigt att samarbetsföreningen är väl medveten om att ingen ekonomisk ersättning ges från skolan för att bedriva dessa kurser. Är du intresserad av LIU (ÖI) eller vill veta mer är du välkommen att kontakta Idrottsgymnasiet, se kontaktuppgifter nedan. 

Publicerad av: Marks kommun