Industritekniska programmet

Bild på svetsning.

Senast uppdaterad den 24 januari 2018

Vill du arbeta med produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri? På programmet får lära dig planering, design, tillverkning och drift. Utbildningen är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att kunna studera vidare på högskolan.

Yrkesprogram

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram där du får lära dig hur det fungerar att framställa produkter i en industri. Du får lära dig hela kedjan från planering till utformning och tillverkning. Du får även lära dig att hantera de tekniska system som behövs för att producera i en industri. Här ingår kunskap om utrustning, material och processer, de olika produktionsleden, arbetets organisation, produktekonomi, användning av råvaror och energi, kvalitetssäkring och hur valet av material, metoder
och teknik kan påverka samhälle och miljö. 

I programmet finns två inriktningar som du kan välja på, Produkt- och maskinteknik och Svetsteknik. 

Produkt- och maskinteknik

Här får du arbeta med programmering och modern teknik samt med hur du hanterar utrustning och verktyg. Du utvecklar dina kunskaper för att själv designa, konstruera och producera för den tekniska industrin. Du kommer bland annat att få lära dig datorstyrd produktion (CNC-, CAD/CAM-teknik), plåtbearbetning, svetsning, svarvning och fräsning. 

Svetsteknik

Svetsning är ett hantverk som kräver stor noggrannhet. För att bli duktig behöver du mycket övning och tid. På svetsteknikinriktningen står det praktiska arbetet i fokus och varvas med teori. Utbildningen ger dig kunskaper om olika svetstekniker och hur du bearbetar plåtdetaljer på rätt sätt. 

Teknikcollege

Industritekniska programmet är en utbildning certifierad av Teknikcollege, läs mer på sidan 7. Det innebär bland annat att du ges möjlighet att läsa 2 800 poäng istället för den normala 2 500. Du kommer att få arbeta med riktiga projekt på uppdrag av det lokala näringslivet. Dina extra poäng kommer att kunna ge dig ett separat diplom i samband med studenten.

Vi gör också

En del av utbildningen kommer att vara arbetsplatsförlagd. Det gör att du redan under utbildningen kommer ut i arbetslivet för att testa och utveckla dina nya kunskaper och knyta viktiga kontakter. 

När du har pluggat klart

Efter utbildningen med inriktning produkt- och maskinteknik kommer du bland annat kunna arbeta som maskinoperatör, produktionstekniker eller CNC-operatör. Efter inriktningen svetsteknik blir du internationell svetsare (IW-svetsare) vilket gör att du kan söka arbete i mer än 30 länder.

Högskolebehörighet

Programmet ger dig behörighet att söka in till yrkeshögskola. Inom programmet erbjuder vi dig möjligheter att läsa kurser som ger dig grundläggande behörighet för studier på högskola och universitet. 

Publicerad av: Marks kommun