Introduktionsprogrammen

Bild på elev.

Senast uppdaterad den 24 januari 2018

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som av olika anledningar inte har möjlighet att gå på något av våra nationella gymnasieprogram. Här ges du möjlighet att i din egen takt läsa in de kurser från grundskolan som du behöver för att kunna söka till det gymnasieprogram du vill.

Individuellt alternativ - IMIND

Det individuella alternativet vänder sig till dig som behöver behörighet till ett nationellt program och som har med dig enstaka godkända betyg från grundskolan. Utbildningen är tvåårig och målet är att du ska kunna gå vidare till andra utbildningar – till exempel programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion eller ett nationellt program. Tillsammans med dig formar vi utbildningen utifrån dina behov och det du redan kan.

Preparandutbildning - IMPRE

Preparandutbildningen är anpassad för dig som saknar något enstaka godkänt betyg från grundskolan för att vara kvalificerad för våra yrkesprogram eller högskoleförberedande program. Utbildningen är ettårig och skräddarsys utifrån dina förkunskaper. Samtidigt som du går preparandutbildningen samläser du resterande ämnen tillsammans med dina klasskamrater på aktuellt yrkes- eller högskoleförberedande program.

Programinriktat individuellt val - IMPRO

Det här är valet för dig som vill läsa på ett yrkesprogram, men som saknar något enstaka godkänt betyg från grundskolan för att vara behörig till utbildningen. Du söker till programmet och konkurrerar med övriga sökande med dina grundskolebetyg. Under den ettåriga utbildningen följer du kurserna på det aktuella yrkesprogrammet, samtidigt som du läser de grundskoleämnen som du behöver ha godkänt i. För att få gå IMPRO behöver du ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk, samt ytterligare fem ämnen (varav ett antingen är engelska eller matematik).

Språkintroduktion - IMSPR

Språkintroduktionen vänder sig till dig som nyligen har kommit till Sverige. Utbildningen fokuserar på svenska som andraspråk, matematik och natur- och samhällsorienterande ämnen. Du har efter utbildningen möjlighet att gå vidare till andra utbildningar vid skolans yrkesintroduktion eller på den kommunala vuxenutbildningen.

Yrkesintroduktion - IMYRK

Utbildningen vänder sig till dig som har med dig enstaka godkända betyg från grundskolan och saknar behörighet. Målet med utbildningen är att hjälpa dig att bli etablerad i arbetslivet eller förbereda dig för studier på ett yrkesprogram. Ämnena du läser anpassas efter dina behov och kan innehålla kurser från ett yrkesprogram, annan yrkesutbildning, praktik eller arbetsplatsförlagt lärande.

Publicerad av: Marks kommun