Lärlingsutbildning

Bild på elev under lärlingsutbildning.

Senast uppdaterad den 13 november 2015

Gymnasial lärlingsutbildning vid Marks Gymnasieskola innebär att huvuddelen av din utbildning (minst 1250 poäng) är arbetsplatsförlagd. Dina studier på arbetsplatsen följer en studieplan som är anpassad till företagets verksamhet och som görs upp i samråd mellan skolan och företaget.

Vi har gymnasial lärlingsutbildning på yrkesprogrammen. Du söker programmet som vanligt och får gå med klassen hela år 1. Tillsammans med dig söker vi sedan en lämplig lärlingsplats där du får din praktiska utbildning under tre dagar per vecka under år 2 och 3. De två andra dagarna läser du gymnasiegemensamma ämnen med din klass, individuellt val och gymnasiearbete.

Publicerad av: Marks kommun