Samhällsvetenskapsprogrammet

Bild på elever.

Senast uppdaterad den 24 januari 2018

Är du intresserad av hur människan och samhället förändras? Här utvecklar du din förmåga att kritiskt granska information och argumentera för dina slutsatser. Samhällsvetenskapsprogrammet leder till en högskoleförberedande examen och lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område
på högskolan.

Högskoleförberedande program

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger dig grundläggande förståelse för hur samhället är uppbyggt och hur vårt samhälle styrs. Här lär du dig att se på världen ur ett större perspektiv. Du lär dig om samspelet mellan individ och samhälle, förhållanden i olika delar av världen och hur våra livsvillkor varierar över tid. Du lär dig även förstå demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö samt vilka faktorer som påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle.

Inom programmet finns två inriktningar, beteendevetenskap och samhällsvetenskap.

Beteendevetenskap

Studier i beteendevetenskap ger dig ökad förståelse för människan som individ, men också hur vi fungerar i grupp. Du studerar psykologi och sociologi och kommer även att lära dig kommunikation och ledarskap. 

Samhällsvetenskap 

Här lär du dig om de förhållanden som påverkar världen. Vi fokuserar på demokrati, internationell samverkan, miljö, geografi, religion och mänskliga rättigheter. Våra ämnen samverkar och ger en stor källa till kunskap och förståelse. Varje år arrangerar vår programinriktning skolans FN-rollspel där vi bjuder in elever från olika program att delta som delegater i debatter och diskussioner. Vi deltar även i FN-rollspel i Holland.

Vi gör också

Som elev på samhällsvetenskapsprogrammet arrangerar du även andra evenemang med inbjudna politiker och representanter från olika organisationer. Studiebesök och studieresor är viktiga inslag i utbildningen och vi har regelbundna internationella utbyten.

När du har pluggat klart

Efter utbildningen har du möjlighet att studera vidare exempelvis till psykolog, socionom eller sjuksköterska. Du kan även gå vidare inom statsvetenskap och journalistik. 

Programmet kan kombineras med Idrottsgymnasiet.

Publicerad av: Marks kommun