Teknikcollege

Bild på elev, teknikcollege.

Senast uppdaterad den 24 januari 2018

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov. Teknikcollegecertifierade utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram. Både gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar kan certifieras.

Är det  något för dig?

Nu kan du på Marks Gymnasieskola vara med i Teknikcollege om du väljer något av dessa program:

  • El- och energiprogrammet, inriktning automation
  • Industritekniska programmet
  • Teknikprogrammet, inriktning produktionsteknik eller design- och produktutveckling

Teknikcollege ställer krav. Efter första året måste du ha minst betyget E i alla kurser. Du måste läsa 300 poäng utökad studiekurs, det vill säga totalt 2800 poäng. Skoldagen pågår från 8.15 - 16.15.

Publicerad av: Marks kommun