Teknikprogrammet

Bild på elever, teknikprogrammet.

Senast uppdaterad den 24 januari 2018

Teknikprogrammet, här börjar framtiden! Tycker du att ny teknik är spännande? Har du idéer för att lösa framtidens problem? Vill du arbeta i kreativa projekt?
Teknikprogrammet förbereder dig för högskolestudier i teknik och naturvetenskap.

Högskoleförberedande program

Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill hitta tekniska lösningar och förverkliga dem. Här får du utlopp för din nyfikenhet, uppfinningsrikedom och problem-lösningsförmåga. Du bygger din kunskap om teknik på flera sätt, både i teori och genom praktiska projekt, även projekt direkt med företag. Du får en god grund för vidare studier, där matematik är en av de centrala byggstenarna. I en avspänd miljö med mycket bra utrustning får du chansen att ta stora kliv mot din dröm.

Inom programmet finns tre inriktningar, Design- och produktutveckling, Produktionsteknik samt Informations- och medieinriktningen. 

Design och produktutveckling

Inriktningen lägger fokus på design och skapande av nya produkter. Med skiss- och ritteknik, avancerade CAD-program och modeller tar du fram förslag på nya produkter och produktförbättringar. Här lär du dig processerna som  ligger bakom produktutveckling, hur man visar att det man utvecklat kommer att hålla, samt att hitta lämpligt sätt att tillverka produkten. 

Produktionsteknik 

I inriktningen produktionsteknik fokuserar vi på kunskapen om hur olika produktionsmetoder fungerar. Du lär dig CAD-teknik, automationsteknik,  hur du skapar systemflöden samt hur produktionslinjer styrs och fungerar.

Informations- och medieinriktning

Gillar du E-sport? På informations- och medieinriktningen lär du dig tekniken bakom! Programmeringskurserna du läser utmanar din kreativitet. Du skapar dynamiska, databasdrivna webbsidor. Du får grundläggande kunskaper om datorns hård- och mjukvara. Du lär dig hantera och administrera nätverk. Möjlighet att läsa gymnasiets samtliga matte- och fysikkurser gör dig väl förberedd för högskolestudier.

Vi gör också

Som en del av utbildningen ingår entreprenörskap. Vi besöker även olika företag för att få nya kunskaper och för att se hur tekniska lösningar underlättar i samhället. 

Teknikcollege

Teknikprogrammet ingår i Teknikcollege. Det innebär att du får möjlighet att läsa 2800 poäng och att samarbeta direkt med olika företag. Du lär dig att bli en påhittig entreprenör för att se tekniska lösningar på problem och förverkliga dem.

När du har pluggat klart

Programmet ger dig en bred grund för fortsatta studier inom det tekniska området. Våra elever arbetar idag som ingenjörer, arkitekter, programmerare, automationstekniker eller driver eget företag. Många arbetar inom områden som produktutveckling, konstruktion och samhällsbyggnad. Programmet kan kombineras med Idrottsgymnasium.

Publicerad av: Marks kommun