Vård- och omsorgsprogrammet

Bild på elev inom vård och omsorg, Marks Gymnasieskola.

Senast uppdaterad den 24 januari 2018

Vill du arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller med personer som har funktionsnedsättning? Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller
fortsätta studera inom högskola eller yrkeshögskolan.

Yrkesprogram
Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesförberedande program som lär dig grunder inom vård och omsorg och riktar sig till dig som vill arbeta inom vården. För att skapa förståelse för reaktioner i olika skeden av livet ingår kurser i beteende-vetenskap och psykologi. Utbildningen har minst 15 veckors arbetsplatsförlagd praktik för att du ska få praktisera det du lär dig samt knyta viktiga kontakter. På vård- och omsorgsprogrammet erbjuder vi två profiler. 

Inom programmet finns två profiler, Räddningsmedicin och Internationellt arbete.

Räddningsmedicin

Här övar du upp din förmåga att kommunicera och samarbeta med patienter, närstående och personal. Du lär dig planera egna arbetsinsatser samt att utföra vård- och omsorgsuppgifter samt medicintekniska uppgifter vid sjukdomar och olycksfall utifrån lagar och bestämmelser. Vi har även ett samarbete med räddningstjänsten där delar av utbildningen är förlagd i deras lokaler och utförs av räddningstjänstens personal.

Internationellt arbete 

Här lär du dig kommunicera med och bemöta människor i olika sociala och kulturella sammanhang, du får kunskaper om vård och omsorg i ett internationellt perspektiv samt lär dig uppfatta, tolka och värdera etiska och existentiella frågor. Under utbildningen kan du komma att göra en del av din praktik i Norge. 

Vi gör också

I utbildningen ingår studiebesök bland annat hos SOS alarm och Karolinska sjukhuset samt på en intensivvårdsavdelning (IVA). Båda profilerna ger en internationell utblick. De nordiska länderna, Italien, Schweiz och USA, är exempel på länder som varit aktuella för studier och utbyten de senaste åren. Årligen genomför eleverna hälsokontroller på skolans personal då du lär dig planera arbetet och öva bemötandet. Våra elever genomgår även ett larmdygn där vi skapar realistiska situationer att öva på exempelvis skottlossning, räddning i vatten och på land samt brandsläckning.

När du har pluggat klart

Redan efter studenten kan du arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri och äldreomsorg som exempelvis undersköterska, skötare eller personlig assistent. Under utbildningen kan du även sommarjobba inom vården. 

Högskolebehörig

Programmet ger dig behörighet till yrkeshögskolan om du exempelvis vill läsa vidare till brandman. För dig som vill läsa vidare till sjuksköterska, polis eller lärare erbjuder vi inom programmet möjlighet att läsa kurser som ger dig behörighet för studier på högskola och universitet.

Publicerad av: Marks kommun