Att söka till gymnasiet

Bild på läsande elev utanför gymnasieskolan.

Senast uppdaterad den 20 augusti 2018

Alla som bor i Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda kommuner söker via Antagningsenheten Sjuhärad oavsett vilken skola man söker till, kommunala eller fristående.
Från och med den 9 januari kan du göra ditt gymnasieval via Antagningsenheten Sjuhärads webbsök.

Behörighet yrkesprogram

För behörighet att studera på ett yrkesprogram krävs lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen.

Behörighet högskoleförberedande program

För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och minst 9 andra ämnen.

Ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet:

Lägst betyget E i geografi, historia, religion och samhällskunskap + 5 andra ämnen.

Estetiska programmet:

Inga krav på vilka 9 ämnen som ska ingå.

Naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet:

Lägst betyget E i biologi, fysik och kemi + 6 andra ämnen.

Så här ansöker du

Du gör ditt gymnasieval via Antagningsenheten Sjuhärads webbsök. Ansökan öppnar i januari 2018 och du har sedan fram till den 1 februari på dig att skicka in din ansökan.

I december 2017 får du en personlig kod som du använder när du gör din ansökan.

Ansökningstiderna:

Ansökningsperiod 9 januari – 1 februari 2018
Preliminärantagning v 14
Om- och nyvalsperiod 16 april – 15 maj
Antagningsbesked 1 juli
Sista svarsdag 20 juli
Reservantagning 1, 27 juli
Reservantagning 2, 3 augusti
Antagningen avslutad 15 september

Ansökan om prövning i fri kvot

Ett begränsat antal platser på de nationella gymnasieprogrammen på Marks Gymnasieskola avsätts för dem som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan. Mer information om detta får du av studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Vill du söka till Idrottsgymnasium på Marks Gymnasieskola?

Ansökan RIG basket

Du söker ett av de nationella program på Marks Gymnasieskola som går att kombinera med Idrottsgymnasiet. I din ansökan gör du en intresseanmälan till den idrott du vill studera på Idrottsgymnasiet. Ange ditt idrottsval under Annat Val 2. Senast 1 december 2017 ska du dessutom ha ansökt via questback på Svenska Basketbollförbundet. Därefter blir du kallad till Try-outs.

För att bli antagen till Idrottsgymnasiet vid Marks Gymnasieskola måste du också bli antagen till programmet du söker.

Ansökan till NIU

Du söker ett av de nationella program på Marks Gymnasieskola som går att kombinera med Idrottsgymnasiet. I din ansökan gör du en intresseanmälan till den idrott du vill studera på Idrottsgymnasiet. Ange ditt idrottsval under Annat Val 2. Senast 1 december 2017 ska du dessutom ha fyllt i och skickat in en ansökningsblankett. Därefter blir du kallad till Try-outs.

Ansökningsblanketten finns nedan under rubriken Dokument. 

Ansökan LIU fotboll

Du söker ett av de nationella program på Marks Gymnasieskola som går att kombinera med Idrottsgymnasiet. I din ansökan gör du en intresseanmälan till den idrott du vill studera på Idrottsgymnasiet. Ange ditt idrottsval under Annat Val 2. Du får sedan en ansökningsblankett hemskickad till dig som du skall fylla i och skicka tillbaka enligt anvisning.

För att bli antagen till Idrottsgymnasiet vid Marks Gymnasieskola måste du också bli antagen till programmet du söker

Ansökan övriga individuella idrotter

Du söker ett av de nationella program på Marks Gymnasieskola som går att kombinera med Idrottsgymnasiet. I din ansökan gör du en intresseanmälan till den individuella idrott du vill studera på Idrottsgymnasiet och vilken klubb du tänker samarbeta med.

Klubben du planerar att samarbeta med skall ansvara för din träning och förbinder sig att upprätta ett avtal med skolan för denna träning. Viktigt att de inblandade är medvetna om att skolan inte kommer betala ut ersättning för detta, utan det sker inom ramen för din ordinarie träning.

Ange ditt idrottsval under Annat Val 2. Du får sedan en ansökningsblankett hemskickad till dig.

För att bli antagen till Idrottsgymnasiet vid Marks Gymnasieskola måste du också bli antagen till programmet du söker.

Frågor om ansökan till idrottsgymnasium?

Kontakta Johan Westerberg, biträdande rektor för Idrottsgymnasiet, se nedan. 

Publicerad av: Marks kommun