Klagomål

Senast uppdaterad den 21 oktober 2020

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med, bör du framföra det till oss.

Hit kan du vända dig

Förskollärare/lärare och annan personal

Om det gäller frågor som handlar om ett barns eller elevs situation i gruppen/klassen eller på raster.

Rektor för förskola eller skola

Om du inte vill eller kan vända dig till lärare eller annan personal kan du istället vända dig till ansvarig rektorn för förskolan eller grundskolan. De ansvarar för förskolans och skolans verksamhet inklusive frågor om arbetsmiljö, rutiner och säkerhet. Du får gärna lämna ditt klagomål skriftligt. Varje skola har en e-post som är skolans namn ex. angskolan@mark.se

 

Huvudmannen för förskolan eller skolan

På kommunala förskolor och skolor är kommunen huvudman. Hit vänder du dig om det gäller större frågor som rektorn inte kan göra något åt eller om du anser att den inte har gjort tillräckligt.

Du kan kontakta verksamhetschefen för förskolan/skolan/fritidshemmet. Verksamhetschefen är rektorernas chef och huvudmannens representant i den dagliga verksamheten.

Du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan. Eller så använder du formuläret nedan, så kontaktar vi dig.

Blir du inte nöjd med verksamhetschefens hantering kan du vända dig till den centrala förvaltningen för förskola och skola. Där finns förvaltningschef som är högsta tjänsteman och chef över verksamhetschefen samt personer som är sakkunniga i olika frågor.

 

Så tar vi hand om dina synpunkter

När du lämnat dina synpunkter till oss får du besked om vem som kommer utreda ditt ärende och hur vi kommer att arbeta.

Utredningen kan innebära att utredaren kontaktar andra inblandade för att få in uppgifter till exempel rektorn om du har vänt dig till verksamhetschefen med ett klagomål. Du får information om de uppgifter som kommer fram och du har också möjlighet att lämna ytterligare synpunkter.

Vår handläggning avslutas antingen genom att du och de andra inblandade kommer fram till en lösning eller att ansvarig tjänsteman/huvudmannen beslutar i ärendet, till exempel om åtgärder som behövs. Går beslutet att överklaga får du information om hur du gör detta.

Vi är skyldiga att hantera alla synpunkter och klagomål så snabbt det går. Ärenden som kräver en mer omfattande utredning tar längre tid. Du får löpande information om vad som händer.

 

Tillsynsmyndigheten Skolinspektionen

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av situationen kan du vända dig till Skolinspektionen, som är tillsynsmyndighet för skolverksamheten. Mer information om elevers rätt och vad Skolinspektionen gör hittar du på Skolinspektionen och Barn- och elevombudets hemsida riktad till elever "Din rätt i skolan". Du når den via länken nedan.

Klagomål - insamling av synpunkter och klagomål.

Välj en eller flera anledningar till klagomålet

Publicerad av: Marks kommun