Problem med startsidan

Senast uppdaterad Kl. 06:02, 2017-09-25

På grund av tekniska problem går det för tillfället inte att nå startsidan på www.mark.se. Ta dig vidare genom att använda sökfältet eller navigeringslänkarna ovan (Invånare, Bygga och bo etc.).

Kvalitet och utveckling

Senast uppdaterad den 1 december 2016

Mark skall vara en ledande skolkommun. Visionen går under namnet ”en lärmiljö för alla – en modern skola på vetenskaplig grund”. Vi arbetar för att alla skall nå målen för skolan och förskolan. Alla skall känna att de är en viktig del i gemenskapen och utvecklas så långt som möjligt. Vår verksamhet grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Strategier

För att nå visionen använder vi oss av åtta övergripande strategier 

 • En varierad undervisning och lärmiljö
 • Ett strukturerat kollegialt lärande
 • Ett elevhälsoarbete av god kvalitet
 • Ett aktivt ledarskap
 • Arbetslag som samarbetar och samplanerar
 • Ett systematiskt kvalitetsarbete
 • Barn och elever som resurs
 • En åskådlig progression genom utbildningen

Utvecklingsarbete

Några exempel på pågående utvecklingsarbeten:

 • Vi driver ett samverkansprojekt med Högskolan i Borås för att skapa ”en lärmiljö för alla” på vetenskaplig grund.
 • Våra 58 förstelärare arbetar med utveckling på sina skolor. Det kan till exempel handla om hur man bäst använder sig av en digital lärmiljö, hur man arbetar med språket i alla ämnen och internationella frågor.
 • Flera skolor deltar i de statliga satsningarna läslyftet. Det är kompetensutveckling som innebär att lärare utvecklar sin undervisning tillsammans och på vetenskaplig grund.
 • En satsning på likvärdig kvalitet görs på kommunens förskolor genom att utveckla den pedagogiska dokumentationen och även använda extern kvalitetsbedömning.
 • Tillsammans med Tranemo, Svenljunga, Ulricehamn utvecklar vi gemensamt vårt systematiska kvalitetsarbete på fritidshemmen.

 

Publicerad av: Marks kommun