Likabehandling

Senast uppdaterad den 5 juli 2023

Du känner dig mobbad - vad gör du? Ditt barn känner sig illa behandlat i skolan - vad gör du?

Du får inte vara med. Du känner dig mobbad, retad, diskriminerad eller kränkt. Tala med någon vuxen på skolan!

Ditt barn kommer hem från skolan och berättar att de andra barnen retas och är elaka. Barnet får kanske inte vara med de andra. Kontakta skolan och berätta! Likaså om barnet känner sig illa behandlad av någon vuxen.

Skolan utreder

Varje skola har rutiner för vad som ska göras när någon elev känner sig kränkt. Någon eller några på skolan är ansvariga för att utreda uppgifterna. Utredningen ska klarlägga vad det är som har hänt. Du kommer att få reda på vad man kommer fram till.

Skolan misstänker att ditt barn är mobbat - vad händer?

Om skolan får signaler om att ditt barn blir kränkt blir du som vårdnadshavare informerad om detta och en utredning görs.

Publicerad av: Marks kommun