Förebyggande arbete

Senast uppdaterad den 5 januari 2016

Skolans klimat och relationerna mellan barn, ungdomar och vuxna är grundläggande i det förebyggande arbetet. Det handlar om skolans lärandemiljö. Om inflytande och ansvar. Om betydelsen av att bli sedd och få en bra återkoppling till det man gör. Att känna sig värdefull.

Både personal och elever måste förstå hur diskriminering, trakasserier och kränkande behandling uppstår. När alla får diskutera och reflektera kring normer, värderingar och relationer ökar deras insikter.

Kartläggning

Skolan tittar på sin egen organisation och arbetssätt och hur den påverkar skolans klimat. Tar reda på elevernas syn på trygghet i skolan och risken för kränkningar.

Planering

Varje skola

  • formulerar konkreta mål för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Målen bör vara både på kort och lång tid.
  • beslutar de insatser som behövs för att man ska nå målen.
  • bestämmer tydliga rutiner för akuta åtgärder när det skett kränkningar, eller när man misstänker det.
  • ställer samman rutiner, förebyggande arbete, mål och insatser i en eller i två planer: Likabehandlingsplan och Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling.
  • har ordningsregler och dessa bör ingå i planerna.

Information

Skolan berättar för elever och föräldrar hur man arbetar. Planerna presenteras. En del skolor gör också kortfattade broschyrer om arbetet.

Publicerad av: Marks kommun