Matglädje

Senast uppdaterad den 5 januari 2016

Måltiderna är en förutsättning för att alla barn och ungdomar ska vara pigga under skoldagen eller i förskolan.

Du som äter i våra restauranger är vår gäst och tillsammans skapar vi ett gott klimat i skolrestaurangen.

Vi tycker det är viktigt att du som är förälder känner till vilken mat som serveras.  Du är välkommen att äta tillsammans med ditt barn antingen på förskolan eller i skolan. En gång per läsår bjuder vi dig på en måltid.
Måltidservice planerar gemensamt matsedeln för en termin i taget. Från dagliga kontakter med våra matgäster och matråd hämtas tips och nya idéer.

Publicerad av: Marks kommun