Matglädje

Senast uppdaterad den 8 maj 2019

Måltiderna är en förutsättning för att alla barn och ungdomar ska orka med sin dag i skolan eller förskolan. Vi vill överträffa förväntningarna hos vår matgäst och skapa en stimulerande stund av dagens höjdpunkt. Tillsammans vill vi skapa ett gott klimat runt måltiden. Vi vill främja bra matvanor och en bra inställning till mat, därför följer vi Livsmedelsverkets rekommendationer.

I måltidservice har vi Aptitgruppen som består av köksmästare, verksamhetsutvecklare, enhetschef och dietist. Tillsammans planerar de matsedeln för en termin i taget. Tips och nya idéer hämtar de från dagliga kontakter med våra matgäster, matråd samt elevenkäter.

Vi skapar en meny som ska vara varierande, lockande och smaka gott. Vi tar hänsyn till förväntningarna på närproducerat, klimatsmart, näringsriktigt och ekonomiskt.

Vi tycker det är viktigt att du som är förälder känner till vilken mat som serveras.  Du är välkommen att äta tillsammans med ditt barn antingen på förskolan eller i skolan. En gång per läsår bjuder vi dig på en måltid.

Publicerad av: Marks kommun