Trygghet

Senast uppdaterad den 1 oktober 2020

Nötter, mandel, sesamfrö och jordnötter förekommer inte i förskola och skola eftersom dessa livsmedel kan ge allvarliga allergiska reaktioner.

På ett flertal av våra skolor serverar vi idag enligt “flervalsmodellen”. Det innebär att vi serverar olika maträtter, som är tydligt deklarerade, så att matgästen som av olika skäl undviker vissa livsmedel kan göra sitt val.

Laktoslåg mat, vegetarisk kost och mat anpassad efter religion ingår alltid i det ordinarie utbudet. Den laktoslåga maten innehåller max två gram laktos per portion, vilket de flesta med laktosintolerans klarar av. För personer som inte tolererar detta erbjuds istället mjölkfri kost.

Vid allergi, intolerans eller särskilda behov krävs ifylld blankett för specialkost och i vissa fall även journalutdrag. 

Vid behov av specialkost inom förskola och skola som inte tillgodoses genom flervalsmodellen

Om ditt barn har en allergi eller överkänslighet fyller du i en blankett för specialkost som finns under fliken skolmat. Vid laktosintolerans, vegetarisk kost eller mat anpassad efter religion kryssar du som vårdnadshavare för detta på blanketten tillsammans med kontaktuppgifter. Om ditt barn har någon allergi, intolerans eller neuropsykiatrisk diagnos och/eller selektiv ätstörning så behöver detta styrkas med journalutdrag från sjukvården.

En medicinsk bedömning ska ligga till grund för specialkosten. Om bedömning inte är gjord ber vi dig i första hand kontakta Närhälsan alternativt Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen. Skolsköterskan ordinerar inte specialkost.

Blanketten för specialkost lämnas in i köket och journalutdragen lämnas in till skolsköterskan alternativt rektor.

Eftersom behovet av specialkost kan förändras när barnet växer krävs kontinuerlig uppföljning. Nytt specialkostintyg ska därför lämnas varje år vid höstterminens start med uppdaterade kontaktuppgifter.

Publicerad av: Marks kommun