Modersmål

Senast uppdaterad den 1 december 2016

Modersmålsundervisning finns för att elever ska kunna utveckla sitt modersmål och få kompetens i flera språk. Undervisningen ska också fördjupa elevens kunskaper om hemlandets natur, samhälle, historia, kultur och litteratur.

Marks kommun har undervisning i följande modersmål; arabiska, albanska, bosniska-kroatiska-serbiska (BKS), engelska, finska, franska, nederländska, persiska, polska, rumänska, somaliska, spanska, thailändska, tigrinja och tyska.

Undervisning

För att en elev ska ha rätt att läsa sitt modersmål krävs att språket talas dagligen i hemmet. Dessutom måste minst fem elever anmäla sig till respektive språk för att kommunen ska erbjuda undervisning i modersmålet. Undantaget är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch där undervisning kan erbjudas även om det är färre anmälda eftersom de är officiella minoritetsspråk. Det ska även finnas en lämplig lärare att anställa. Ämnet betygssätts från och med höstterminen i årskurs 6. 

Undervisning sker oftast under skoltid för de yngre eleverna och efter skoltid för de äldre.

De elever som behöver har rätt till studiehandledning på sitt modersmål.

Anmälan

Anmälan kan göras tidigast från det läsåret eleven börjar årskurs 1. Inför att eleven börjar årskurs 1 skickas ut en förfrågan om anmälan till undervisning. Denna anmälan lämnas till skolans rektor för bedömning om eleven har rätt till undervisning.

I övriga fall görs en anmälan vid inskrivning i skolan eller via kontakt med rektor.

Publicerad av: Marks kommun