Nyanländ

Senast uppdaterad den 13 september 2023

Nyanlända är ingen homogen grupp utan kan vara personer som fått uppehållstillstånd, asylsökanden, tidigare medborgare i Sverige som bott utomlands, papperslösa eller gömda, EU-immigranter eller anhöriginvandrare.

Förskola

Barn med uppehållstillstånd omfattas av rätten att gå i den allmänna förskolan 3–5 år.

Grundskola

Kommunen ska så fort det är möjligt ordna skolgång. Barn i ålder 6–16 år har rätt att gå i grundskolan. Rektor ansvarar för att en kartläggning sker av elevens kunskaper så skolan kan bygga vidare på tidigare skolgång.

Gymnasieskola

Nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd har rätt att påbörja gymnasieutbildning senast vårterminen det år de fyller 20. Asylsökande måste påbörja gymnasieutbildningen senast vårterminen det år de fyller 18. Eleverna får börja med språkintroduktion.

Vuxenutbildning

Vuxna med uppehållstillstånd kan läsa SFI (svenska för invandrare) men den rättigheten gäller inte asylsökande.

Publicerad av: Marks kommun