Skolkort till gymnasieelever

Senast uppdaterad den 9 augusti 2017

Elever på gymnasieskolan har rätt till ett busskort/skolkort om de har längre än sex kilometer till skolan.

Du som är student på Marks Gymnasieskola eller någon av Borås
Kommunala gymnasieskolor:
Ditt skolkort delas ut första skoldagen på respektive skola.

Du som är student på annan gymnasieskola:
Du ansöker om skolkort hos barn- och utbildningsförvalt-
ningen. Information och blankett för ansökan finns på
www.mark.se/skolskjuts.

Publicerad av: Marks kommun