Skolstart höstterminen 2022

Senast uppdaterad den 2 augusti 2022

Marks kommuns skolor startar läsåret 2022/23 måndagen den 15 augusti.

Information om starttider kommer i Markbladet i vecka 32, den 10 augusti.

 

Skolskjuts

Beslut om ansökt skolskjuts finns i vårdnadshavarportalen och nya ansökningar behandlas löpande.

Information om restider och påstigningsplatser finns tillgängliga från den 8 augusti.

De elever i grundskolan som hänvisas till kollektivtrafiken åker utan skolkort första dagen till skolan. Korten delas ut i skolan.

 

 

Publicerad av: Marks kommun