Studie- och yrkesvägledning för grundskolan

Senast uppdaterad den 15 oktober 2020

Går du årskurs 7, 8 eller 9? På de kommunala grundskolorna finns studie- och yrkesvägledare som du som grundskoleelev kan vända dig till om du behöver stöd och vägledning inför ditt gymnasieval eller framtida yrkesval.

Under årskurs 7 till 9 arbetar studie- och yrkesvägledare, tillsammans med lärarna, för att stärka elevernas valkompetens. Genom ett antal aktiviteter utforskar vi tre viktiga faktorer: inåt, utåt och framåt.

  • Inåt - Vem är jag?
    Egenskaper, intressen, talanger, värderingar, drömmar, behov
  • Utåt - Vad finns?
    Gymnasieprogram, yrken, branscher
  • Framåt - Vad vill jag?
    Valstrategier, konsekvenser av val

SYV-aktuellt

Vi har till hjälp för elever, lärare och vårdnadshavare skapat en webbsida med information kring gymnasievalet. Där finns information om gymnasieprogrammen, behörigheter, antagningsstatistik och mycket mer. 
Här hittar du sidan SYV-aktuellt

Vid frågor eller samtalsbokning vänder du dig till din skolas studie- och yrkesvägledare:

Lyckeskolan: Maria Stenholm
maria.stenholm@mark.se, 0320 21 74 30

Sätilaskolan: Robert Serholt
robert.serholt@mark.se, 0736 84 68 24 

Ängskolan: Mona Carlsson
mona.carlsson@mark.se, 0320 21 77 44

Fritslaskolan och Örbyskolan: Carina Amaramiro
carina.amaramiro@mark.se, 0320 21 75 03

 

Publicerad av: Marks kommun