Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Senast uppdaterad den 5 januari 2024

Syftet med studie- och yrkesvägledning i grundskolan är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken i framtiden.

Det stora utbudet av både utbildningar och yrken gör att barn och ungdomar kan uppleva det komplicerat att överblicka sina olika valmöjligheter. Vägledningen som ges utgår från varje individs behov och syftar till att öka kunskapen kring studie- och yrkesvalet. Det innebär att du kan få information om utbildning på olika nivåer, om yrken, arbetsmarknad och framtidsfrågor. 

Vägledning

Genom att träffa och diskutera med en studie- och yrkesvägledare får du redskap för att utveckla din självkännedom och hitta vägar för att kunna göra medvetna val och fatta välgrundade beslut inför framtiden. 

Vägledningsprocessen kan beskrivas i tre steg:

  • Vem är jag? Vad kan jag?
  • Vad finns det för alternativ?
  • Hur när jag målet?

Vi arbetar för att ge dig möjligheter att fundera över dig själv och din framtid. Vi vill också visa på olika alternativ inför gymnasievalet och vägleda dig för att du ska känna att du gjort ett välgrundat val.

Kontakt

Om du har frågor eller vill boka en tid för samtal vänder du dig till din skolans studie- och yrkesvägledare. Se kontaktuppgifter nedan.

 

 

Studie- och yrkesvägledning i Marks kommun >>

Publicerad av: Marks kommun