Vägledningscentrum

Senast uppdaterad den 13 september 2018

Välkommen till Vägledningscentrum! Här har du möjlighet att få vägledning om frågor som rör yrkesval, studieplanering, behörighetsfrågor och annat kring studier. Alla kommuninvånare är välkomna.

 Det kan handla om frågor kring ditt gymnasieval, enstaka kurser för att stärka din kompetens eller yrkesutbildningar på gymnasial- eller högskolenivå.

Du kan exempelvis få hjälp med:

  • individuell studie- och yrkesvägledning
  • tips på olika intressetester och självskattningsmaterial
  • nivåtester i matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska
  • behörighetsregler information om studiemedel

Öppettider

Vårt vägledningscentrum har drop-in på tisdagar och torsdagar klockan 8.30-16.00. Du hittar oss på Kunskapens Hus, Varbergsvägen 6 i Skene

Kontakt 

Vi som jobbar här är studie- och yrkesvägledare och heter: Carina Amaramiro, Carin Ljungblad, Pia Struxsjö och Pia Eriksson.

Vi nås på vagledningscentrum@mark.se.
Inkomna mail besvaras på tisdagar och torsdagar i turordning. 

Högskoleprov hösten 2018

Nästa anmälningsperiod för högskoleprovet är 15 augusti-3 september. I Marks kommun kan du göra provet på Kunskapens Hus i Skene. 

Publicerad av: Marks kommun