Vägledningscentrum

Senast uppdaterad den 22 september 2017

Välkommen till Vägledningscentrum! Här har du möjlighet att få vägledning kring de frågor som rör yrkesval, studieplanering, behörighetsfrågor och annat kring studier. Alla kommuninvånare är välkomna.

 Det kan handla om frågor kring ditt gymnasieval, enstaka kurser för att stärka din kompetens eller yrkesutbildningar på gymnasial- eller högskolenivå.

Du kan exempelvis få hjälp med:

  • individuell studie- och yrkesvägledning
  • tips på olika intressetester och självskattningsmaterial
  • nivåtester i matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska
  • behörighetsregler information om studiemedel

Öppettider: Drop-in tisdagar och torsdagar kl. 8.30-16.00

Vi som jobbar här är studie- och yrkesvägledare och heter: Carin Ljungblad, Pia Struxsjö och Pia Eriksson.

Vi nås på vagledningscentrum@mark.se.
Inkomna mejl besvaras på tisdagar och torsdagar i turordning. 

Högskoleprov hösten 2017

Höstens högskoleprov äger rum den 21 oktober 2017. Anmälan är nu stängd. I Marks kommun kan du göra provet på Kunskapens hus i Skene. 

Högskoleprov våren 2018

Vårens högskoleprov äger rum den 14 april 2018. Du kan anmäla dig 15 januari - 1 februari. I Marks kommun kan du göra provet på Kunskapens hus i Skene. 

Publicerad av: Marks kommun