Vägledningscentrum

Senast uppdaterad den 4 mars 2019

Välkommen till Vägledningscentrum! Här har du möjlighet att få vägledning om frågor som rör yrkesval, studieplanering, behörighetsfrågor och annat kring studier. Alla kommuninvånare är välkomna.

 Det kan handla om frågor kring ditt gymnasieval, enstaka kurser för att stärka din kompetens eller yrkesutbildningar på gymnasial- eller högskolenivå.

Du kan exempelvis få hjälp med:

  • individuell studie- och yrkesvägledning
  • tips på olika intressetester och självskattningsmaterial
  • nivåtester i matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska
  • behörighetsregler information om studiemedel

Öppettider

Vårt vägledningscentrum har drop-in på tisdagar och torsdagar klockan 8.30-16.00. Du hittar oss på Kunskapens Hus, Varbergsvägen 6 i Skene.

Kontakt 

Vi som jobbar här är studie- och yrkesvägledare och heter: Carina Amaramiro, Anna Braun, Carin Ljungblad, Pia Struxsjö och Pia Eriksson.

Vi nås på vagledningscentrum@mark.se.
Inkomna mail besvaras på tisdagar och torsdagar i turordning. 

Högskoleprov våren 2019

Nästa anmälningsperiod för högskoleprovet är 15 januari - 1 februari. I Marks kommun kan du göra provet på Kunskapens Hus i Skene. Provdag är lördag 6 april.

Publicerad av: Marks kommun