Skolstart och val av skola

Senast uppdaterad den 29 april 2020

Valet av skola och beslut om dessa för läsåret 20/21 är klart. Har du önskemål om att byta skola för ditt barn, kontakta rektor på den önskade skolan.

Rätt till utbildning regleras i skollagen och skolplikten inträder på höstterminen det år barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl kan barnet få skjuta upp skolstarten ett år. Det är också möjligt att börja ett år tidigare.

Skolplacering

En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Men om inte alla som önskar får plats på en skola ska eleven placeras på annan skola om en annan elevs berättigade krav på placering nära hemmet blir åsidosatt.

Marks kommun använder följande urval när elever placeras.

  • Barn som ska börja förskoleklassen och har syskon i årskurs F-5 på den sökta skola har företräde.
  • Barn placeras utifrån relativ närhet. 

 Relativ närhet

 

I bilden ovan beskrivs den relativa närheten. Båda eleverna önskar plats i Skola A och det är den närmaste skolan för båda. Elev 1 har längre till Skola B jämfört med Elev 2. Därför placeras Elev 1 i Skola A och Elev 2 i Skola B.

Årskurs 7

För blivande årskurs 7 hösten 2020, så görs i år inget regelrätt val som för de som ska börja högstadiet. Vill du att ditt barn ska gå på en särskild skola, kontakta skolan direkt. Du behöver höra av dig senast 9 mars för att vi ska kunna hantera ditt önskemål.

 

Skolskjuts vid val av skola 

Elev som väljer annan skola inom kommunen än den vars skolpliktsområde eleven tillhör kan ha rätt till skolskjuts enligt särskilda regler. Vid val av skola utanför Marks kommun har eleven ingen rätt till skolskjuts. Läs mer på skolskjutssidan, länk nedan.

Publicerad av: Marks kommun