Vård- och omsorgscollege Sjuhärad

Senast uppdaterad den 30 september 2021

Vård- och omsorgscollege Sjuhärad (VO-college) är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund, utbildare och Arbetsförmedlingen. Syftet är att säkra kvaliteten på utbildning och verksamhet för att locka fler att studera och arbeta inom vård och omsorg i Sjuhärad.

VO-College erbjuder utbildningar till ungdomar och vuxna som söker ny karriär samt till redan anställd personal som är i behov av kompetensutveckling. De utbildningar som ingår är vård- och omsorgsprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet med inriktning mot funktionshinderområdet. 

En kvalitetsstämpel

Certifieringen till VO-College är en kvalitetsstämpel. Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb. Redan anställda får utveckling i sitt arbete.

Genom att avtala samverkan kring ett antal insatser ska det tvärprofessionella samarbetet leda till att fler ungdomar och vuxna väljer att utbilda sig till yrken inom vård- och omsorgssektorn.

Innan en region får använda namnet VO-College och logotypen måste ett antal kvalitetskriterier uppfyllas och ett godkännande - en certifiering - utfärdas av den nationella VO-collegeföreningen. Besök gärna föreningen VO-colleges webbplats för att läsa mer om dessa krav.

VO-College Sjuhärad

I Sjuhärad har en styrgrupp fastställt hur regionens VO-collegearbete ska uppfylla kvalitetskriterierna och vilka insatser som alla parter ska fokusera på för att bidra till ett ökat antal studerande samt till god arbetskrafts- och kompetensförsörjning.

Vid en certifiering den 31 augusti 2016 fick representanter för Sjuhärads regionala Vård- och omsorgscollege ta emot ett diplom, en kvalitetsstämpel som godkänt regionalt VO-college. En processledare arbetar sedan dess med det övergripande regionala collegearbetet och med det lokala uppbyggnadsarbetet. 

Publicerad av: Marks kommun