Vård- och omsorgscollege Sjuhärad

Senast uppdaterad den 26 augusti 2019

Vård- och omsorgscollege Sjuhärad (VO-college) är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund, utbildare och Arbetsförmedlingen. Syftet är att säkra kvaliteten på utbildning och verksamhet för att locka fler att studera och arbeta inom vård- och omsorg i Sjuhärad.

De utbildningar som ingår är Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet socialt arbete, med inriktning mot funktionshinderområdet.
Vård- och omsorgscollege riktar sig också till anställd personal som en del i att verka för en god arbetsmiljö och till kunnig personal som utför omsorg och vård med god kvalitet.

En kvalitetsstämpel

Certifieringen till VO-College är en kvalitetsstämpel. Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb. Redan anställda får utveckling i sitt arbete.

Genom att avtala samverkan kring ett antal insatser ska det tvärprofessionella samarbetet leda till att fler ungdomar och vuxna väljer att utbilda sig till yrken inom vård- och omsorgssektorn.

Innan en region får använda VO-logotypen och använda namnet VO-college måste dock ett antal kvalitetskriterier uppfyllas och ett godkännande - en certifiering - utfärdas av den nationella VO-collegeföreningen. Besök gärna föreningen VO-colleges hemsida för att läsa mer om dessa krav.

VO-college Sjuhärad

I Sjuhärad har en styrgrupp fastställt hur regionens VO-collegearbete ska uppfylla kvalitetskriterierna och vilka insatser som alla parter ska fokusera på för att bidra till ett ökat antal studerande samt till god arbetskrafts-och /kompetensförsörjning.

Vid en certifiering den 31 augusti 2016 fick representanter för Sjuhärads regionala Vård- och omsorgscollege ta emot ett diplom, en kvalitetsstämpel som godkänt regionalt VO-college.

Från och med hösten 2016 kommer en halvtidsanställd processledare att dels arbeta med det övergripande regionala collegearbetet dels med det lokala uppbyggnadsarbetet. Även den lokala VO-collegesamverkan ska certifieras enligt en liknande process.

Publicerad av: Marks kommun