Vklass - skolplattform

Senast uppdaterad den 9 november 2023

Marks kommun använder skolplattformen Vklass för verksamheterna förskola, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem. Med Vklass kan du som vårdnadshavare hålla dig informerad om vad som händer på förskolan, skolan och fritidshemmet samt meddela om exempelvis frånvaro. Vklass möter behoven för planering, dokumentation, uppföljning, analys, kommunikation med mera.

Inloggning

Inloggning för vårdnadshavare sker med E-legitimation (Bank-ID eller Freja-ID)

Du loggar in på vklass.se

För mobil och surfplatta rekommenderar vi Vklass app.

- Välj Logga in med SSO och sedan BankID eller Freja eID

Funktioner

För elever och vårdnadshavare: 

 • Se elevschema och planeringen i kalendern 
 • Se nyheter från lärare och klassföreståndare  
 • Se läxor, prov och uppgifter 
 • Lämna in arbetsuppgifter (elev)  
 • Se matsedeln
 • Med mera

Som vårdnadshavare kan du dessutom:  

 • Lägg in omsorgstider för förskola och fritidshem 
 • Meddela tillfälligt ändrade omsorgstider med eventuella kommentarer (Utökad omsorgstid med kort varsel, mindre än 7 dagar, behöver alltid kommuniceras muntligt med förskolan/fritidshemmet)  
 • Se förskolans och fritidshemmets dokumentation  
 • Se information om ogiltig lektionsfrånvaro 
 • Anmäla frånvaro  
 • Ansöka om ledighet  
 • Boka utvecklingssamtal, med mera

Anmäla frånvaro

Om ditt barn är frånvarande, till exempel vid sjukdom, ska du anmäla det till förskolan/skolan/fritids. Det kan du göra antingen direkt i Vklass eller via telefonnummer 010-888 70 50. Varje anmälan bekräftas med ett mail eller sms, om du registrerat dina kontaktuppgifter i Vklass.

Schematider förskola och fritidshem

Har du barn i förskolan eller på fritidshem ombeds du att lägga in schematiderna i Vklass.

OBS!

Köanmälan till förskola/fritidshem och inkomstuppgifter uppdateras via E-tjänsten barnomsorgswebben, "BO-webben".

Frågor

Har du frågor om Vklass, kontakta din förskola/skola.

 

Publicerad av: Marks kommun