Vård- och omsorgscollege Sjuhärad

Senast uppdaterad den 13 oktober 2023

Vård- och omsorgscollege är en förening som skapades 2008 för att vara en drivkraft i kompetensförhöjningen inom vård och omsorg. Metoden som vård- och omsorgscollege bygger på är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare.

Denna förening är ett samarbetsprojekt med fackförbundet Kommunal, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Vårdföretagarna samt Fremia. Tillsammans har de engagerat sig i att främja utbildning och kompetensutveckling för att säkerställa att det alltid finns kvalificerad personal som vill arbeta inom vård och omsorg, både idag och i framtiden.

Certifierad kommun

År 2018 blev Marks kommun certifierad av VO-College tillsammans med Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo, inklusive SÄS och Närhälsan. Då startades det lokala VO-College MUST Sjuhärad, för att samarbeta och samverka för vård- och omsorgsutbildningar samt strategier för kompetensförsörjning.

Utbildar diplomerade undersköterskor

Vård- och omsorgsprogrammet på Marks Gymnasieskola och Vuxenutbildningen i Mark utbildar undersköterskor som efter examen erhåller en "diplomerad" status, eftersom båda utbildningarna följer VO-collegekriterierna. Dessa utbildningar täcker ett brett spektrum av kunskap inom områden som akutsjukvård, funktionshinder och äldreomsorg, samt ger möjlighet till flera olika karriärvägar.

Detta har lett till förbättringar i utbildningens kvalitet och på praktikplatserna, där professionella handledare tillför ökad kunskap och kompetens till blivande undersköterskor och stödassistenter inom LSS. Resultatet är en högre standard inom vård och omsorg i Mark, vilket i sin tur gynnar invånarna i kommunen. Du kan läsa mer om detta engagemang på deras webbplats: VO-College.se

Publicerad av: Marks kommun