Betyg och examen från vuxenutbildning

Senast uppdaterad den 17 januari 2022

Genom Vuxenutbildningen i Mark kan du läsa till en gymnasieexamen. Den kan antingen vara högskoleförberedande eller en yrkesexamen.

Slutbetyg från vuxenutbildning

Fram till 1 juli 2025 har du möjlighet att få ett slutbetyg utfärdat. Observera att du själv måste ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att göra en betygsplanering och begära att ditt slutbetyg utfärdas. För att kunna ta ut ett slutbetyg måste du ha minst ett betyg med den gamla betygsskalan (MVG, VG, G eller IG). För mer information kan du kontakta studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum.

Gymnasieexamen från vuxenutbildning

En gymnasieexamen kan vara en högskoleförberedande examen eller en yrkesförberedande examen.

Du påbörjar din planering tillsammans med en studie- och yrkesvägledare och följer kontinuerligt upp dina studier och uppdaterar din individuella studieplan under din studietid. Nedan hittar du exempel på mallar för vilka kurser du måste läsa beroende på vilken examen du vill ta ut.

Observera att du själv måste begära att ditt examensbevis utfärdas. Kontakta studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum.

Du kan ladda ner examensplaneringar för respektive gymnasieprogram nedan.

Betygsutdrag

Om du vill ha ett betygsutdrag behöver du själv begära ut det. Kontakta vår administratör för mer information (se kontaktuppgifter nedan).

Publicerad av: Marks kommun