För dig som studerar

Senast uppdaterad den 21 februari 2022

På den här sidan har vi samlat information som kan vara till god hjälp när du studerar hos oss. På Vuxenutbildningen i Mark är alla välkomna att få hjälp och stöttning med sina studier.

Lärcentrum

Här finns det studieplatser där du i lugn och ro kan sitta och studera, eller få stöd med dina studier.

Bibliotek och studerandeservice

På skolbiblioteket får du personlig och professionell handledning och det är lätt att låna böcker.

Elevforum

I elevforum ges det utrymme för att lämna synpunkter och idéer med syfte att föra elevdemokratin framåt.

Allmän information

Här hittar du praktisk information för dig som studerar på Vuxenutbildningen.

Schemavisaren

Här kommer du åt ditt schema, som du kan se från och med cirka två veckor före kursstart.

Skolplattform

Itslearning är den plattform vi använder för undervisning. Här finns all information och kommunikationskanal ...

Publicerad av: Marks kommun