Elevforum

Senast uppdaterad den 1 september 2022

Välkommen att vara med i Vuxenutbildningens elevforum!

I vårt elevforum finns elever som representerar vuxenutbildningen. Här ges det utrymme för att lämna synpunkter och idéer med syfte att föra elevdemokratin framåt. Utifrån elevperspektivet kan forumetdiskutera det mesta kring studierna såsom lärmiljön, kursers upplägg, läromedel, digitala verktygoch så vidare. Vuxenutbildningen vill säkerställa en trygg skola där elever trivs och mår bra och vill ha ett tätt samarbete mellan personal och elever.

Vill du vara med?

Anmäl ditt intresse genom att skicka ett mejl till Therese Edvardsson (kontaktuppgifter nedan).

Publicerad av: Marks kommun