Läs- och skrivstöd

Senast uppdaterad den 22 september 2023

Här kan du få hjälp med läs- och skrivuppgifter i såväl svenska som engelska. Du kan också öva upp din muntliga förmåga och träna uttal.

Du kan få läs- och skrivstöd följande tider:
Tisdagar: 10.00–10.45 i sal E205
Onsdagar: 08.15–09.10 i sal E205

Med vänliga hälsningar,
Carina Wall
Telefon: 0769-41 47 98
E-post: carina.wall@mark.se

Publicerad av: Marks kommun