Studiehjälp

Senast uppdaterad den 22 september 2023

Du kan få studiehjälp, kunskapsinhämtning, tydliggörande pedagogik samt stöd i att undvika plagiat följande tider:
Onsdagar: 14.00–15.45 i sal E204
Torsdagar: 14.00–15.45 i sal E204

Med vänliga hälsningar,

Anders Thiberg
E-post: anders.thiberg@mark.se
Telefon: 0769-41 75 03

Publicerad av: Marks kommun