Studiehjälp

Senast uppdaterad den 17 november 2022

Kristina Risenfors finns på plats för att ge dig hjälp och stöttning med:

  • Olika studieuppgifter och läxor på SFI, Gruv SVA/SVE och Gy SVA/SVE.
  • Skrivuppgifters enkla formalia och struktur, formulera text med egna ord och få säkerhet i källkritik
  • Språkligt stöd, här kan eleven få ett bollplank som granskar formuleringar samt språket i stort.
  • I en lugn studiemiljö där eleverna kan jobba både självständigt med läxor och få hjälp om de behöver.
  • Utökade möjligheter att göra omprov. Dessa omprov bokas av läraren.

Du kan få studiehjälp följande tider:
Måndagar: 16.00–19.00 i sal B134
Torsdagar: 13.00–15.00 i sal F100

Med vänliga hälsningar,

Kristina Risenfors
E-post: kristina.risenfors@mark.se
Telefon: 0320 21 80 87

Publicerad av: Marks kommun