Inför kursstart

Senast uppdaterad den 16 juni 2020

Välkommen till Campus Mark Vuxenutbildning!

Om du har blivit antagen till den utbildning du sökt har du fått ett antagningsbesked via e-post.

Registrering vid första lektionstillfället

Första lektionen är obligatorisk eftersom det är då registreringen till kursen sker. Vid utebliven närvaro avregistreras du från kursen. Denna registrering ligger bland annat till grund för vår rapport till CSN för er som har sökt studiemedel. 

Inloggningsuppgifter till skolplattformen Itslearning lämnas ut av läraren vid första lektionstillfället. 

Schema

Här kan du se ditt schema

Kurslitteratur

Här hittar du en förteckning över kurslitteratur

Studiemedel

Här hittar du information om studiemedel

För dig som sökt vård- och omsorgsutbildning:

Orienteringskurs 50 poäng, termin 1

I orienteringskursen får du en grund som hjälper dig med dina studier på vård- och omsorgsutbildningen. Du får bland annat lära dig källkritik, hur man skriver ett arbete, studieteknik och bibliotekskunskap. Studievägledare kommer också och berättar om olika karriärvägar för undersköterskor. Vissa uppgifter på distans tillkommer.

Kursen pågår under måndagen den 10 augusti mellan 08.30–16.00. Närvaro krävs för att tillgodogöra sig de 50 poängen.

Validering vård och omsorg

För validering av dina erfarenheter inom vård och omsorg testas du både muntligt och skriftligt, samt i praktiskt arbete. Tider för träffar ser du nedan.

Förberedelser

Vill du förbereda dig kan du studera läroböcker inom vård och omsorg, framförallt de områden du jobbat inom. Läs gärna på hur vårdorganisationen är uppbyggd, vilka lagar som styr olika verksamheter, samt ord och begrepp.

Har du inte lämnat in tjänstgöringsintyg så se till att ha med dem till registreringen vid första lektionstillfället.

Träffar för validering höstterminen 2020

Onsdag 19 aug 09.00–14.00 Uppstart, information och intervjuer
Onsdag 2 sept 09.00–14.00 Teoretisk validering
Onsdag 16 sept 09.00–14.00 Teoretisk validering
Onsdag 30 sept 09.00–14.00 Teoretisk validering

V. 42–43, 
12–25 okt

Enligt särskilt schema, både kvälls- och helgtjänstgöring kan ingå. Praktisk validering

Onsdag 11 nov

09.00–14.00 Avslutande träff med sammanfattning av valideringsresultat och studieplanering

 

Kontaktuppgifter vård och omsorg

Lärarna kan du nå efter semestern, från 3 augusti

Monica Lindskog, 0702-8563980, monica.lindskog@mark.se

Kerstin Löfdal, 0736-850382, kerstin.lofdal@mark.se

Jenny Boss, 0703-337637, jenny.boss@mark.se

 

Allmän information

Allmän information om vuxenutbildningen hittar du här.

 

Publicerad av: Marks kommun