Inspiration

Senast uppdaterad den 22 januari 2024

Vuxenutbildningen i Mark vill genom fortbildning hjälpa dig att växa som människa eller växla spår i yrkeslivet om det är vad du vill.

Det finns många vägar till målet. Vägen fram är ibland rak, ibland behöver vi gå en sidoväg för att komma dit vi önskar. Det vikitga är att du funderar på vad du vill. Här kommer vi samla berättelser om hur människor har tänkt kring sina val av studier och arbete.

Läs och låt dig inspireras!

Publicerad av: Marks kommun