Allmän information

Senast uppdaterad den 21 juni 2023

Här hittar du praktisk information för dig som ska studera på Vuxenutbildningen.

KURSLITTERATUR

Förteckning över kurslitteratur lägger vi ut på webben: mark.se/vuxenutbildning/kursstart i samband med att antagningsbeskeden skickas ut. Eventuell ytterligare information ges av läraren vid första lektionen som är obligatorisk.

SKOLPLATTFORMEN ITSLEARNING

Användarnamn till Itslearning skickas ut via e-post cirka två veckor före kursstart. Lösenord skapar eller ändrar du själv via en länk i mejlet. Om du behöver hjälp kan du kontakta vår administratör Carina Josefsson.

SCHEMA

Ditt schema kan du se från och med cirka två veckor före kursstart och du hittar det är du är inloggad på Itslearning eller via appen Skola24. Välj "Mark" som iloggningsportal. Läs mer om hur du når ditt schema här.

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN – CSN

Från och med hösten det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel. Observera att det är ditt eget ansvar att ansöka om studiestöd och att hålla kontakt med CSN: 0771-27 60 00 eller via csn.se

STUDIETAKT

Heltidsstudier innebär att du studerar 20 poäng per vecka. Halvtidsstudier innebär att du studerar 10 poäng per vecka. Heltidsstudier motsvarar ett heltidsarbete och därför förväntas du avsätta minst 40 timmar i veckan på dina studier. Detta behövs för att du ska klara av att nå kunskapskraven i de kurser som du kommer att studera.

ANMÄLNINGSSKYLDIGHET VID FRÅNVARO

Om du på grund av sjukdom eller av annan orsak inte kan delta i utbildningen, ska det snarast anmälas till undervisande lärare via mejl. Tänk på att du kan behöva anmäla till Försäkringskassan och CSN om du är sjuk under en längre period.

AVBROTT

Om du har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, anses du ha avbrutit kursen eller delkursen (enligt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning). Om dina studier har blivit avbrutna kommer du att få ett beslut via e-post. Om du vill överklaga detta beslut kontaktar du din lärare i första hand, som hjälper dig att studieaktiveras igen.

BETYGSDOKUMENT

Betygsdokument utfärdas på begäran. Kontakta Carina Josefsson för att beställa betygsutskrift. Du kan också läsa mer här.

ELEVSKÅP

Elevskåp får du låna via vaktmästare. Information om detta lämnas första veckan av terminen.

UPPSAMLINGSPROV

Om du varit sjuk eller har missat prov av annan godtagbar orsak kommer det att finnas möjlighet att göra uppsamlingsprov efter ordinarie provtillfälle. Möjlighet för detta ges under ett par heldagar under terminen efter överenskommelse med den ansvarige läraren. Datum meddelas separat.

PRÖVNINGAR

Du har rätt att göra prövningar i alla kurser som erbjuds innevarande termin inom vuxenutbildningen i Mark. Prövning kostar 500 kronor per kurs och betalas vid anmälan, senast en månad före prövningen. F- eller IG-betygsprövning är kostnadsfri. För anmälan och ytterligare information kontakta Vägledningscentrum eller administrationen.

Elev som uteblir från inbokad prövning har förverkat sin rätt till prövning och ny anmälan krävs. För betalande elev måste ny avgift erläggas. Prövningsavgiften återbetalas endast mot uppvisande av läkarbetyg i det fall du inte gör prövningen.

Du kan också läsa mer om prövning här.

LUNCH

Lunch kan köpas direkt i restaurangen och du betalar via Swish. Café finns i norra delen av Kunskapens Hus. Kylskåp och mikrovågsugnar fins i satellitens auditorium, längst ner i B-korridoren.

KARTA

Här kan du ladda ner en karta för att lättare hitta till våra salar >>

RÖKNING

Enligt tobakslagen är rökning förbjuden i lokaler avsedda för skolverksamhet och på skolgårdar. Kunskapens Hus och området utanför skolan är därför en rökfri zon, vilket vi ber dig respektera. Kartor vid entréerna visar vad som anses vara skolans område.

LÄRCENTRUM

Som elev hos oss har du flera olika möjligheter till stöd via Lärcentrum. Tillsammans med dig kartlägger vi vilket stöd du behöver för att du ska nå dina mål. Vi utgår från sal F100. Ta kontakt med oss via din lärare.

Publicerad av: Marks kommun