Kurslitteratur

Senast uppdaterad den 1 februari 2022

Glöm inte att ta med kurslitteraturen till första lektionstillfället!

Här hittar du en förteckning över läroböcker och litteratur som du behöver:

Kurslitteratur >>

Du kan med hjälp av böckernas titel och ISBN-nummer hitta litteratur på bibliotek eller via internet. Det finns flera sajter där du kan köpa kurslitteratur begagnat, både från privatpersoner och företag. 

Skolbiblioteket på Kunskapens hus >>

Publicerad av: Marks kommun