Kursstart vård & omsorg

Senast uppdaterad den 1 februari 2022

Information till dig som blivit antagen till vård- och omsorgsutbildning eller Äldreomsorgslyftet:

Nästa kursstart sker i augusti 2024

Övrig information om utbildningarna: 

Undersköterska >>
Vårdbiträde >>

Innan du börjar din utbildning, ber vi dig skicka in en studieplan. Det gör du genom att klicka här och fylla i formuläret >>

ORIENTERINGSKURS 50 poäng, termin 1

I orienteringskursen får du en grund som hjälper dig med dina studier på vård- och omsorgsutbildningen. Du får bland annat lära dig källkritik, hur man skriver ett arbete, studieteknik och bibliotekskunskap. Studievägledare kommer också och berättar om olika karriärvägar för undersköterskor. Vissa uppgifter på distans tillkommer. 

Kontaktuppgifter vård och omsorg:

Monica Lindskog, 0702-8563980, monica.lindskog@mark.se
Jenny Boss, 0703-337637, jenny.boss@mark.se
Sandra  Johansson, 0320-218220, sandra.johansson3@mark.se

 

Publicerad av: Marks kommun