Om Vuxenutbildningen i Mark

Senast uppdaterad den 20 oktober 2022

Vi finns här för alla invånare i Marks kommun – här kan du ta del av vår helhetsidé om Vuxenutbildningen i Mark.

På Vuxenutbildningen i Mark strävar vi efter att alla ska känna trygghet, vilket innebär att alla ska känna sig välkomna och känna tillit till varandra oavsett vilken roll man har. Vi arbetar för att du ska få ett gott bemötande och få god arbetsro. Vi visar respekt och är omtänksamma mot varandra och arbetar för en enkel och rak kommunikation i alla led.

Du erbjuds en undervisning med hög individanpassad flexibilitet vad gäller lösningar i tid och rum med dagskurser, kvällskurser och distanskurser. Det bedrivs också samarbete med övriga samhället med bland annat arbetsplatsförlagd undervisning.

Du får en tydlig struktur i form av schema, vägledning, kunskapskrav och mål för framtiden. Verksamheten präglas av en utbildning med hög kvalitet, transparens och med en kompetent och engagerad personal.

Vårt mål är att ha höga förväntningar på dig för att väcka ditt intresse och din motivation. Därför använder vi oss av autentisk, varierad och utvecklande undervisning med olika hjälpmedel för att din nyfikenhet, lärlust och erfarenhet ska tillvaratas.

Vi strävar efter ett elevaktivt arbetssätt med möjlighet för dig att påverka din utbildning genom reflektion och utvärdering. I verksamheten finns ett elevforum där frågor som initieras av eleverna lyfts och diskuteras.

Vi stöttar dig genom att ge dig tillgång till olika studietekniker, digitala verktyg samt ge dig feedback i ditt arbete för att du ska kunna ta ansvar för dina studier och studieresultat samt förstå målen. På skolan finns ett studieteam där du erbjuds olika sorters support i dina studier.

Vi vill tillsammans med dig bidra till att du får en ökad personlig utveckling för att kunna fortsätta sträva mot dina framtida mål.

/Personal och skolledning på Vuxenutbildningen i Mark

Publicerad av: Marks kommun