Prövning

Senast uppdaterad den 13 september 2023

Att göra en prövning, eller att "tenta av" ett ämne eller kurs, som man också säger, ger dig som har tidigare kunskaper i ett ämne möjlighet att göra ett prov för att få betyg.

Du kan göra en prövning i en kurs på grundläggande nivå inom vuxenutbildningen, på gymnasienivå eller i en kurs inom utbildning i svenska för invandrare. Att göra en prövning innebär att du först läser in en kurs eller ämne på egen hand för att sedan göra prövningen som ofta inkluderar ett skriftligt och muntligt prov. En prövning kan göras på olika sätt och det är skolan som fattar beslut om hur en prövning går till. Vi erbjuder två prövningstillfällen per termin.

Prövningsperioder:

Prövningsperiod

Prövningstillfälle

Sista anmälningsdag

1

2023-09-19

2023-08-29

2

2023-11-07

2023-10-10

3

2024-02-20

2024-01-24

4

2024-04-09

2024-03-12

 

Vem kan göra en prövning?

Som vuxen kan du göra prövning från och med den 1 juli det år du fyller 20. Om du har avslutat gymnasieskolan med ett examensbevis eller ett studiebevis kan du göra en prövning oavsett hur gammal du är.

Du som är född 1996 eller senare och gör en prövning före den 1 juli det år du fyller 20 måste styrka att du har rätt att pröva. Om du har avslutat gymnasieskolan med ett slutbetyg, ett examensbevis eller ett studiebevis så måste du bifoga ditt betygsdokument med din ansökan.

Vad kostar det att göra en prövning?

Prövningen är avgiftsfri för dig som:

  • Som studerar på vuxenutbildningen i Marks kommun och har betyg F alternativt IG i kursen. Kontroll görs i samband med antagning till prövning.
  • Som studerar på vuxenutbildningen i Marks kommun och som inom ramen för en kurs går igenom prövning efter validering.
  • Har fyllt 20 år, är behörig att göra en prövning inom vuxenutbildningen, har läst kursen inom grundskolan eller gymnasieskolan, och har betyget F alternativt IG i kursen. Om du har avslutat grundskolan eller gymnasieskolan med ett slutbetyg, ett examensbevis, ett studiebevis eller samlat betygsutdrag så måste du bifoga ditt betygsdokument med din ansökan.

Alla andra betalar 500 kronor för prövningen.

Prövningsavgiften återbetalas endast mot uppvisande av läkarintyg i det fall du inte gör prövningen.

Ditt betyg från prövningen och antagningsreglerna till högskolan

Det finns antagningsregler för alla utbildningsformer, till exempel för högskola och universitet samt yrkeshögskola. Innan du anmäler dig till en prövning bör du ta reda på om du kan använda ditt betyg från prövningen på det sätt som du har tänkt dig.

För att få information om antagningsregler kan du som är vuxen eller har avslutat din gymnasieutbildning kontakta vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare.

På webbplatsen för anmälan till högskola och universitet hittar du information om de antagningsregler som gäller för högskoleutbildningar.

Vilka kurser kan du pröva?

Om du vill göra en prövning hos vuxenutbildningen i Marks kommun kan du pröva de kurser som vi för tillfället erbjuder undervisning i. För dig som har läst kurser i det system som infördes år 2000 respektive 2001 innebär det att du kan göra prövning om vi har motsvarande kurs i det nuvarande systemet. Kontakta studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i Marks kommun för mer information.

Vad händer om man uteblir från inbokad prövning på Vuxenutbildningen i Mark?

Elev som uteblir från inbokad prövning har förverkat sin rätt till prövning och då krävs en ny anmälan. För betalande elev måste också ny avgift erläggas. Prövningsavgiften återbetalas endast mot uppvisande av läkarintyg i det fall du inte gör prövningen.

Publicerad av: Marks kommun