Schema

Senast uppdaterad den 25 september 2020

>>

Här berättar vi hur du kommer åt ditt schema, som du kan se från och med cirka två veckor före kursstart. Titta gärna på instruktionsfilmen nedan!

Så här gör du för att komma åt ditt schema: 

  • Klicka på länken till Skola24 nedan. 
  • Skriv ditt personnummer, 12 siffror (ÅÅÅÅMMDDXXXX), i rutan "Ange ID".

Klicka här för att komma till Skola24 >>

Ser du inget schema? 

Prova att under "Vecka" välja det veckonummer då kursen startar. Observera att du kan se ditt schema först cirka två veckor före kursstart.
Kvarstår problemet, mejla till irene.carlsson@mark.se

Eventuella ändringar

Schemat är preliminärt fram till kursstart. Kontrollera om ditt schema har ändrats strax innan starten eftersom första lektionen är obligatorisk.

Publicerad av: Marks kommun