Schema

Senast uppdaterad den 25 september 2020

 

Så här gör du för att komma åt ditt schema: 

  • Klicka på länken till Skola24 nedan 
  • Skriv ditt personnummer, 12 siffror (ÅÅÅÅMMDDXXXX), i rutan "Ange ID".

Klicka här för att komma till Skola24 >>

Ser du inget schema? 

Prova att under "Vecka" välja det veckonummer då kursen startar, till exempel vecka 2. 
Kvarstår problemet mejla till irene.carlsson@mark.se.

Eventuella ändringar

Schemat är preliminärt fram till kursstart. Kontrollera om ditt schema har ändrats strax innan starten eftersom första lektionen är obligatorisk.

Publicerad av: Marks kommun