Studiemedel

Senast uppdaterad den 8 september 2020

När du söker studiemedel från CSN

Du kan söka studiemedel från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel. Du avgör själv om du behöver ta lånedelen men även även till hur stor del. 

Studieperioder:
Höstterminen 2020: 10 augusti–11 december
Vårterminen 2021: 11 januari–28 maj

Andra studieperioder kan gälla för dig som går en yrkesutbildning eller läser på distans.

Publicerad av: Marks kommun