Studiemedel

Senast uppdaterad den 3 april 2019

Du kan söka studiemedel från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel. Du avgör själv om du behöver ta lånedelen men även även till hur stor del.

När du söker studiemedel av CSN

Här är våra studieintervall:

  • Vårtermin 2019: 14 januari – 31 maj
  • Hösttermin 2019: 12 augusti - 13 december
  • Vårtermin 2020: 13 januari - 29 maj

Andra studieperioder kan gälla för dig som går en yrkesutbildning eller läser på distans.

Publicerad av: Marks kommun