Validering inom vård och omsorg

Senast uppdaterad den 7 november 2019

Har du arbetat inom området på heltid under minst tre år och är intresserad av att tillgodoräkna dig dina erfarenheter? Då validering vara en början till vård- och omsorgsprogrammet för dig!

I en validering bedöms, värderas och dokumenteras de kunskaper som du har samlat på dig exempelvis genom utbildning, arbetsliv, i hemmet eller i föreningslivet. Validering inom vård och omsorg innebär att du får visa dina kunskaper och din kompetens inom områden som motsvarar vissa kurser inom vård- och omsorgsprogrammet. För att kunna ta del av valideringen krävs svenska eller svenska som andraspråk från grundskolan samt minst tre års heltidsarbete inom vård och omsorg. I valideringen ingår även två veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). Dina kunskaper bedöms både teoretiskt och praktiskt.

Öppettider 

Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare om du har frågor. Vårt vägledningscentrum har drop-in på tisdagar och torsdagar kl. 12.30-16.00. Övriga tider kan du boka via mail och telefon hos 
Pia Eriksson: pia.eriksson@mark.se, 0320-21 74 05

Publicerad av: Marks kommun