Validering vård

Senast uppdaterad den 2 september 2019

Har du arbetat inom området heltid under minst tre år och är intresserad av att tillgodoräkna dig dina erfarenheter? Då kan Validering Vård vara en början på vård- och omsorgsprogrammet för dig!

Hösten 2017 startade Vuxenutbildningen i Mark ett pilotprojekt där vi erbjöd validering inom vård och omsorg. Detta kommer att fortsätta under 2019. Validering vård innebär att du får visa dina kunskaper och din kompetens inom områden som motsvarar vissa kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet. För att kunna ta del av valideringen krävs svenska eller svenska som andraspråk från grundskolan samt minst tre års heltidsarbete inom vård och omsorg. I valideringen ingår även två veckors APL. Dina kunskaper bedöms både teoretiskt och praktiskt.

Öppettider 

Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare vid frågor. Vårt vägledningscentrum har drop-in på tisdagar och torsdagar klockan 8.30-16.00.

Tidsbokning sker via mail och telefon

Pia Eriksson: pia.eriksson@mark.se, 0320-21 74 05

Publicerad av: Marks kommun