Validering vård

Senast uppdaterad den 26 november 2018

Har du arbetat inom området heltid under minst tre år och är intresserad av att tillgodoräkna dig dina erfarenheter? Då kan Validering Vård vara en början på vård- och omsorgsprogrammet för dig!

Hösten 2017 startade Vuxenutbildningen i Mark ett pilotprojekt där vi erbjöd validering inom vård och omsorg. Detta kommer att fortsätta under 2018. Validering vård innebär att du får visa dina kunskaper och din kompetens inom områden som motsvarar vissa kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet. För att kunna ta del av valideringen krävs svenska/ svenska som andraspråk och matematik från grundskolan samt minst ett års heltidsarbete inom vård och omsorg.

Öppettider 

Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare vid frågor. Vårt vägledningscentrum har drop-in på tisdagar och torsdagar klockan 8.30-16.00.

Tidsbokning sker via mail och telefon

Pia Eriksson: pia.eriksson@mark.se, 0320-21 74 05

Publicerad av: Marks kommun