Våra utbildningar

Senast uppdaterad den 29 augusti 2022

Vuxenutbildningen i Mark är en mötesplats för vuxna som vill studera. All utbildning är gratis och samlad under samma tak.

Du som vill studera anpassad utbildning, kontakta Vägledningscentrum >>

Grundläggande vuxenutbildning

Den grundläggande vuxenutbildningen är till för dig som behöver komplettera din utbildning på grundskolenivå. ...

Gymnasial vuxenutbildning

En möjlighet för dig som vill läsa fristående kurser på gymnasienivå. Du kanske saknar hela eller delar av en ...

Yrkesutbildning

Yrkesinriktad vuxenutbildning har som syfte att motverka brist på arbetsmarknaden och förse personer med en yr...

Svenska för invandrare

Svenska för invandrare (SFI) är en grundläggande utbildning i svenska språket och det svenska samhället för vu...

Söka utbildning

Så här söker du till våra utbildningar!

Publicerad av: Marks kommun