Våra utbildningar

Senast uppdaterad den 10 juni 2022

Vuxenutbildningen i Mark är en mötesplats för vuxna som vill studera. All utbildning är gratis och samlad under samma tak.

 

Grundläggande vuxenutbildning >>

Den grundläggande vuxenutbildningen är till för dig som behöver komplettera din utbildning på grundskolenivå. Du kan välja ämnen efter behov och förkunskaper. Det går att kombinera ämnen på grundskolenivå med kurser på gymnasienivå. Du kan läsa hel- eller deltid.

Gymnasial vuxenutbildning >>

En möjlighet för dig som vill läsa fristående kurser på gymnasienivå. Du kanske saknar hela eller delar av en gymnasieutbildning, eller för dig som har en yrkesexamen från gymnasieskolan och vill kompletter med kurser för att få grundläggande behörighet eller särskild behörighet för högskolestudier.

Yrkesutbildning >>

Yrkesinriktad vuxenutbildning har som syfte att motverka brist på arbetsmarknaden och förse personer med en yrkesutbildning. Utbildningarna riktar sig till dig som vill byta yrkesbana, saknar gymnasieutbildning eller vill komplettera en yrkesutbildning. Vi ingår i BRvux och kan därför erbjuda dig ett brett utbud av yrkesutbildningar som är efterfrågade på arbetsmarknaden.

Svenska för invandrare >>

Svenska för invandrare (SFI) är en grundläggande utbildning i svenska språket och det svenska samhället för vuxna som inte har svenska som modersmål. Utbildningen ska ge dig språkliga redskap för ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetslivet. 

Lärvux - särskild utbildning för vuxna >>

Målen för utbildningen är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Genom att studera inom särskild utbildning för vuxna kan du bibehålla eller bättra på dina kunskaper för att klara av ditt arbete eller annan daglig verksamhet.

Så här söker du till våra utbildningar: Söka utbildning >>

Publicerad av: Marks kommun