Grundläggande vuxenutbildning

Senast uppdaterad den 23 februari 2024

Grundläggande vuxenutbildning erbjuder kurser på grundskolenivå. Det innebär kurser motsvarande upp till årskurs 9, där innehåll och arbetssätt är anpassat till vuxna elever.

Grundläggande vuxenutbildning (GRUV) vänder sig till dig som inte har fullständiga betyg i matematik, svenska eller engelska från grundskolan och behöver förbereda dig för studier på gymnasienivå. Du får en individuell studieplan med hjälp av dina lärare och studie- och yrkesvägledare. Hur lång utbildningsperioden blir beror på dina förkunskaper och din studietakt.

Närdistans innebär att du studerar på distans med dator men har möjlighet att träffa din lärare här på Vuxenutbildningen i Mark och använda de studiehallar som vi erbjuder. Första lektionen är obligatorisk på plats och kursen innehåller även andra moment som kräver närvaro på skolan.

Du kan läsa mer om kurser inom grundläggande vuxenutbildning på Skolverkets webbplats.

Så här söker du till våra utbildningar: Söka utbildning >> 

KURSUTBUD:

Kurskod:

Engelska delkurs A, 100 p >> GRNENGA
Engelska delkurs B, 100 p >> GRNENGB
Engelska delkurs C, 200 p >> GRNENGC
Engelska delkurs D, 200 p >> GRNENGD
   
Matematik delkurs A, 100 p >> GRNMATA
Matematik delkurs B, 100 p >> GRNMATB
Matematik delkurs C, 200 p >> GRNMATC
Matematik delkurs D, 200 p >> GRNMATD
   
Svenska som andraspråk delkurs A, 100 p >> GRNSVAA
Svenska som andraspråk delkurs B, 200 p >> GRNSVAB
Svenska som andraspråk delkurs C, 200 p >> GRNSVAC
Svenska som andraspråk delkurs D, 200 p >> GRNSVAD

Publicerad av: Marks kommun