Grundläggande vuxenutbildning

Senast uppdaterad den 16 februari 2023

Grundläggande vuxenutbildning erbjuder kurser på grundskolenivå. Det innebär kurser motsvarande upp till årskurs 9, där innehåll och arbetssätt är anpassat till vuxna elever.

Grundläggande vuxenutbildning (GRUV) vänder sig till dig som inte har fullständiga betyg i matematik, svenska eller engelska från grundskolan och behöver förbereda dig för studier på gymnasienivå. Du får en individuell studieplan med hjälp av dina lärare och studie- och yrkesvägledare. Hur lång utbildningsperioden blir beror på dina förkunskaper och din studietakt.

Du kan läsa mer om kurser inom grundläggande vuxenutbildning på Skolverkets webbplats.

Så här söker du till våra utbildningar: Söka utbildning >> 

KURSUTBUD:

Engelska delkurs A, 100 p

Engelska delkurs B, 100 p

Engelska delkurs C, 200 p

Engelska delkurs D, 200 p

 

Matematik delkurs A, 100 p

Matematik delkurs B, 100 p

Matematik delkurs C, 200 p

Matematik delkurs D, 200 p

 

Svenska som andraspråk delkurs A, 100 p

Svenska som andraspråk delkurs B, 200 p

Svenska som andraspråk delkurs C, 200 p

Svenska som andraspråk delkurs D, 200 p

Publicerad av: Marks kommun