Gymnasial vuxenutbildning

Senast uppdaterad den 21 september 2023

Vuxenutbildning på gymnasial nivå innebär att du läser fristående kurser för att komplettera din gymnasieutbildning. Du kan läsa in det som saknas eller komplettera dina betyg för att uppnå allmän eller särskild behörighet.

Aktuellt kursutbud hittar du längre ner på sidan.

Studieformer

Våra gymnasiala kurser ges på plats på dagtid, närdistans, distans eller distans snabb. Du har möjlighet att få stöd i dina studier via våra studieverkstäder på dag- eller kvällstid. Distans snabb innebär att du läser en hel kurs på en halv termin med kursstart i augusti respektive oktober för höstterminen, samt januari respektive mars för vårterminen.

Närdistans innebär att du studerar på distans med dator men har möjlighet att träffa din lärare här på Vuxenutbildningen i Mark och använda de studiehallar som vi erbjuder. Första lektionen är obligatorisk och innehåller moment som kräver närvaro på plats.

Behörighet

Du som har en yrkesexamen från gymnasieskolan, men som saknar grundläggande behörighet eller särskild behörighet för högskolestudier kan läsa in det som saknas hos oss.

Läsa om

Om du sedan tidigare har läst en kurs med minst motsvarande Godkänd/E i betyg, kan du inte läsa om kursen. Då får du istället göra en prövning om du vill höja ditt betyg. Läs mer om prövning >>

Studera vidare

För att kunna läsa vidare på högskola, universitet eller yrkeshögskola behövs gymnasieexamen eller motsvarande. Det är viktigt att du väljer rätt kurser för att uppnå behörighet. Detta kan våra studie- och yrkesvägledare hjälpa dig med.

Du kan läsa mer om kurser inom gymnasial vuxenutbildning på Skolverkets webbplats >> 

Så här söker du till våra utbildningar: Söka utbildning >> 

KURSUTBUD:

Engelska 5, 100 poäng dag/distans
Språk handlar om kommunikation, både muntlig och skriftlig. Det finns fem obligatoriska lektioner inlagda just för att du ska få hjälp att utveckla din muntliga kommunikation.
Tänk på att du behöver ha tillgång till en dator, det räcker inte med en mobiltelefon. Du behöver ha läroboken "Pioneer 1" när du börjar.
I slutet av terminen blir det ett nationellt prov och det sker på plats så du behöver planera för det. Vi pratar mer om detta när vi träffas vid det första lektionstillfället som är obligatoriskt. Remember: English is Fun!
Lärare: Agneta Fleck
Engelska 5, 100 poäng snabb
I den här kursen får du läsa och lyssna på olika texter med varierande innehåll. Du kommer även att få titta på olika videoklipp med anknytning till den aktuella texten och antingen individuellt eller i grupp diskutera adekvata frågor. Grammatiken går vi fortlöpande igenom, men jag lägger fokus på att du ska bli bättre på att förstå olika engelska texter och engelskt tal. Efter varje kapitel kommer du att få en skriftlig uppgift att redovisa via vår skolplattform Itslearning. Kursen avslutas med ett nationellt prov.
Lärare: Stig Strandberg
Engelska 6, 100 poäng dag/distans/snabb
I denna kurs jobbar vi i stort sett på samma sätt som i Engelska 5, med skillnaden att texterna här är längre och något svårare. Min tanke med Engelska 6 är att ni vid det här laget ska ha ett ganska bra basförråd av ord och grammatiska konstruktioner så att ni kan uttrycka er mer fritt.  Även här vill jag att du efter varje kapitel redovisar en uppgift skriftligen och i slutet av kursen avslutas även denna med ett nationellt prov. 
Lärare: Stig Strandberg
Engelska 7, 100 poäng distans
I den här kursen lägger jag fokus på att du ska kunna samla ihop fakta, granska det du har hittat samt att redovisa det i skrift och muntligen. Du kommer att få arbeta med mycket praktisk engelska som den används idag och den skriftliga redovisningsformen är att du skickar in din uppsats till vår skolplattform Itslearning. I denna kurs har vi inget nationellt prov. 
Lärare: Stig Strandberg
Historia 1a1, 50 poäng dag/distans
Historia 1a2, 50 poäng dag/distans
Historia 1b, 100 poäng dag/distans/snabb
Historia 2a, 100 poäng distans
Matematik 1a, 100 poäng dag/distans/snabb
Matematik 1b, 100 poäng dag/distans/snabb
Matematik 1c, 100 poäng dag/distans/snabb
Matematik 2a, 100 poäng dag/distans/snabb
Matematik 2b, 100 poäng dag/distans/snabb
Matematik 2c, 100 poäng dag/distans/snabb
Matematik 3b, 100 poäng dag/distans/snabb
Matematik 3c, 100 poäng dag/distans/snabb
Matematik 4, 100 poäng distans/snabb
Matematik 5, 100 poäng distans/snabb
Samhällskunskap 1a1, 50 poäng dag/distans
Samhällskunskap 1a2, 50 poäng dag/distans
Samhällskunskap 1b, 100 poäng dag/distans/snabb
Samhällskunskap 2, 100 poäng distans
Internationell ekonomi, 100 poäng distans
Internationella relationer, 100 poäng distans
Svenska 1, 100 poäng dag
I denna kurs får du prova på olika moment som ingår i svenskan. Du får bland annat en genomgång av grammatiken med fokus på ordklasser, muntlig framställning, skriftlig redovisning, diskussion, filmkunskap, diktanalys m.m. Kursen avslutas med nationellt prov.
Lärare: Stig Strandberg
Svenska 2, 100 poäng dag/distans/snabb
Här börjar vi fokusera på litteraturkunskapen. Vi börjar med antikens litteratur som du får ett prov på. Därefter får du redovisa en klassisk bok du någon gång har läst och förklara för kurskamraterna varför just den boken tilltalade dig. Därefter får du under några veckor jobba med litterära temastudier. Det du kommer fram till under dessa studier vill jag att du är beredd att redovisa muntligt samt att du även redovisar dina slutsatser skriftligt. Kursen avslutas med att du får en fortsättningskurs i filmkunskap där jag vill att du är beredd på att i diskussion med kurskamraterna redovisa dina iakttagelser. Vi har inget nationellt prov i denna kurs.
Lärare: Stig Strandberg
Svenska 3, 100 poäng distans/snabb
Här ligger fokus på att du får träning i att samla in fakta, granska detta samt redovisa ditt arbete i skrift. Tanken bakom detta upplägg är att du ska få en praktisk erfarenhet inför kommande universitets- eller högskolestudier där denna redovisningsform är mycket vanlig. Du kommer att få en genomgång av den skriftliga redovisningens olika delar och hur en akademisk uppsats ska se ut. Ämnesvis kommer du att få arbeta med olika litterära perioder från romantiken fram till vår tid. Kursen avslutas med ett nationellt prov.
Lärare: Stig Strandberg
Svenska som andraspråk 1, 100 poäng dag
Svenska som andraspråk 2, 100 poäng dag/distans/snabb
Svenska som andraspråk 3, 100 poäng distans/snabb
För dig som läser kurserna Svenska som andraspråk, gäller samma krav som för kursen Svenska 3 (se ovan), med skillnaden att du får vid behov extra stöd med den språkliga delen.
Lärare: Stig Strandberg
   
Våra vård- och omsorgsutbildningar hittar du här >> 

Publicerad av: Marks kommun