Lärvux - särskild utbildning för vuxna

Senast uppdaterad den 16 augusti 2023

Att studera som vuxen är roligt och stimulerande, hos oss får möjlighet att utvecklas och få nya kunskaper tillsammans med lärare och studiekamrater.

Är du sugen på att börja studera igen?

Då kan du göra det på Lärvux, som ligger i Kunskapens Hus i Skene. På Lärvux kan du läsa Svenska, Matematik, Engelska, Samhällskunskap, Historia, Livskunskap – eller komma med egna förslag på vad du vill läsa och lära dig mer om.

Vem får studera på Lärvux?

I skollagen står det att en vuxen som är med en utvecklingsstörning har rätt att studera på Lärvux från och med hösten det år hen fyller 20 år. Du väljer själv vilket eller vilka ämnen och veckodagar som du vill studera.

Här kan du läsa vad skollagen säger om särskild utbildning för vuxna » 

Får jag studera på Lärvux om jag har gått på Särgymnasiet eller Särvux tidigare?

Ja, du får studera på Lärvux även om du gått på Särgymnasiet eller Särvux tidigare. Även om du jobbar kan du läsa hos oss de dagar som du inte arbetar.

Lov och studiedagar

Lärvux tillhör Komvux och därför har elever som studerar på Lärvux samma lov och studiedagar som andra komvuxelever.

Hur söker jag till Lärvux?

Använd ansökningsblanketten som finns längre ner på den här sidan och kryssa i de ämnen du vill studera. Lämna eller skicka den ifyllda blanketten till Vuxenutbildningens reception på Kunskapens Hus. Du och personal eller anhörig kan också ta kontakt med Anders Thiberg om du undrar över något som har med studierna att göra. (Adress och kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.)

Kontinuerlig antagning till Lärvux

På Lärvux bedriver vi kontinuerlig antagning av elever under året. Elever, personal och närmast anhöriga kan söka när som helst till utbildningen via ansökningsblankett, telefon eller e-post. Vidare arbetar vi med uppsökande verksamhet om så önskas. Det innebär att pedagogen vid behov åker ut och informerar om utbildningen. Vår informationsfolder om Lärvux skickas även ut till särskilda boenden.

Publicerad av: Marks kommun